Záhadné cesty do jiných světů

Záhady a tajemno jsou dvě témata, která s cestováním časem a časovým fenoménem úzce souvisí. Je velmi důležité snažit se pochopit záhady cestování časem a tajemno, které cestování časem provází od doby, kdy si lidstvo uvědomilo reálnou možnost cestování časem uskutečnit.

Záhadné cesty do jiných světů prostřednictvím černých děr

Záhadné a tajemné cestování časem a cestování časem včetně hyperprostoru

Černá díra patří mezi jeden z nejzajímavějších fenoménů, které potvrdily výsledky prací Alberta Einsteina. V oblasti tajemna a záhad autoři vědeckofantastické literatury o tom sní již velmi dlouho o putování časem do minulých nebo budoucích epoch tohoto pozemského světa a celého vesmíru, sní o šíleně odvážných výpravách hyperprostorem, při nichž se „kosmickým průnikem“ vyššími demenzemmi dostanou na počátek všehomíra časového bodu nula. Mohly by skutečně existovat takové „zkratky“ ve vesmírné dopravní síti, časové smyčky, které by nám bez jakékoli časové ztráty umožňovaly překonat obrovské mezihvězdné a galaktické vzdálenosti ?

Jsou tajemné a záhadné černé díry přístupy do časových zakřivení a možností jak cestovat časem ?

Skupině anglických fyziků podařilo prokázat, že existují potenciální přístupy k takovým „supraspojům“, což by mohly být  černé díry. Konečně, po celých desetiletích nejistoty se vědcům poařilo přijít na kloub této tajemné a hrozivé záhadě hmotného vesmíru a vysvobodit tyto příznačné úkazy ze zajetí strohých, formalisticky komplikovaných teorií a vrhnout na ně světlo alespoň části toho, co jsme zatím jako lidé reálně mohli poznat.

Záhady černých děr a jejich tajemné zhroucení času

Tyto hyperhusté vesmírné úkazy byly velmi dlouho pokládány za čistě hypotetickoou myšlenkovou konstrukci. Nyní jsou však k dispozici příslušné důkazy. A jsou to právě černé díry, které hrají klíčovou roli v teoriích pojednávajících o fantastických aspektech cestování časoprostorem a průniků do neznámých rozměrů. Kolapsary, jak se rovněž nazývají vesmírné útvary, jež nejsou přímo viditelné, se podobají branám do monumentálních stěn nekonečnostii, tunelům do nitra časoprostorové struktury. Někteří fyzikové vystoupili v posledních letech se spekulacemi, že by prostřednictvím černých děr bylo případně možné obelstít univerzální a velmi nepříjemnou bariéru rychlosti světla a sjednat si přístup k vyšším rozměrům.

Teorie záhadných černých děr včetně tajemství Einsteinových prací

Tyto myšlenky - podobně jako některé další objevy a teorie posledních let - svědčí o mnohem komplexnější struktuře našeho světa, než byla většina předchozích generací vůbec s to jenom připustit. Vědci dnes počítají s deseti,dvaceti nebo dokonce ještě více dimenzemi, které si ovšem nikdo nedokáže žádným názorným způsobem představit. Tyto další dimenze pravděpodobně v prvních okamžicích existence vesmíru, v době prvotního třesku, po dobu zlomků těch nejmenších časových jednotek existovaly volně a samostatně, pak se však nepochybně nesmírně rychle a naprosti diskrétně „svinuly“, a tím se z kosmického jeviště stáhly do neviditelné, magické říše. Objevíme jednou tyto světy a budeme schopni je v pravém smyslu tohoto slova „rozvíjet“ ?