Výklad tarotu a význam tarotových karet

Věštění podle tarotových karet, tarotu, může zrcadlit jak osobní duševní růst, tak i předpověď budoucnosti. Není známo, jak přesně tarot a tarotové karty fungují a jak může tak dokonale odhalit naše současné duševní rozpoložení, minulost, současnost i budoucnost. Tarot může pomoci v rozhodnutí, kterou životní cestou jít, tarot vyjeví, co nás na cestách životem může potkat.

Milánské tarrocchi cca rok 1500

Existuje několik typů tatortových karet

Existuje několik druhů Tarotu, tedy tarotových karet, ale ten, kdo si k věštění z tarotu vyvine vztah, v problematice symbolů a obrazů se brzy vyzná. Záleží také na podvědomém vnímání věštce - věštba z tarotových karet, tarotu, vyžaduje značnou dávku intuice, která se musí neustále rozvíjet. Věštění z tarotu - tarotových karet - je zajímavé, poučné, mystické a tajemné zároveň.

Teorie o fungování věštebných metod vychází ze vzájemné provázanosti všech věcí a jevů.

Vše se navzájem harmonicky nebo disharmonicky ovlivňuje. Tím, že poznáme část jevu, tím je nám umožněno poznat zbývající, zatím neznámé. Každá událost je formována okolními vlivy, ať kladně nebo záporně. V první řadě se jedná o prožitou minulost, kterou nelze změnit.

V druhé řadě jde o tak zvané informační pole kolem Země

Toto informační pole je vytvářeno myslí jak lidí, tak myslí zvířat a rostlin. Z tohoto pole můžeme čerpat informace. V neposlední řadě působí geomagnetické pole Země a globální podnebí. Ve čtvrté řadě působíme my sami svou vlastní kvalitou, kvalitou lidskou. Z toho vyplývá, že jsme schopni svůj osud ovlivnit jen posledním vlivem, tedy svou vlastní kvalitou lidskou. 

Jak provádět výklad tarotových karet a jakým způsobem porozumět tarotovým kartám

1. Vyhledejte klidné místo, kde nebudete rušeni a kde se budete moci na výklad tarotu soustředit

2. Pomocí relaxační či meditační techniky se zkuste co nejvíce uvolnit, nebo několik minut prodýchávejte celé tělo a snažte se na nic nemyslet.

3. Pečlivě zamíchejte balíček tarotových karet, ze kterých se chystáte vykládat 

4. Na stůl vyskládejte tarotové karty do vějíře.

5. Upřeně myslete, milí vykladači tarotových karet, na otázku, na kterou chcete dostat od tarotových karet odpověď. Při formulaci otázky tarotovým kartám je dobré být co nejvíce konkrétní a snažit se postavit otázku jasně a jednoduše.

6. Podívejte se na symbol, který tarotové karty, tarot, znázorňují a soustřeďte se na první pocity a myšlenky při pohledu na vytaženou tarotovou kartu. Již tento první dojem velmi často napoví a dá Vám alespoň částečnou odpověď.

7. Přichází přesný čas vzít do ruky knihu a podívat se na výklad konkrétní tarotové karty, na afirmace, které mohou při výkladu tarotu pomoci.

Role náhody u výkladu tarotových karet - výklad tarotu a náhoda

Je možné, že vykladače tarotu, tarotových karet, překvapí situace, kdy uchopí knihu o tarotu do rukou a otevře ji přímo na stránce kde je výklad tarotové karty, která byla vybrána. Snažte se chápat tyto krásné „náhody” jako povzbuzení, ale v žádném případě je neočekávejte. Je třeba si na tarot a jeho výklad najít dostatek času a udělat si v souvislosti s prací s tarotem, tedy s tarotovými kartami malý rituál, aby vše, co může tarot nabídnout, neztratilo své magické kouzlo.