Výklad Tarotu - Velká arkána

Tarotové karty Velké Arkány, tedy Velkého tajemství působí při výkladu Tarotu jako trumfy v klasických kartách. Tarotové karty Velké Arkány obsahují dvanáct znamení zvěrokruhu a sedm planet, kterým dominuje ústřední Slunce. Velká Arkána je vyjádřením vyšších světů života s přímým napojením na nejvyšší síly, kterými jsou nejzákladnější archetypy lidského vědomí.

Tarotové karty Velké Arkány

Tarotová karta 0, Blázen, je obsažena ve všem, podobně jako v život sám v životě samém - je všeobsažná a ve všem se její vliv odráží; je významem věčného skládání chaosu směrem k pořádku; symbolem věčného vzniku a zániku. Karta XX, Poslední soud pak značí klíč k Universu odemykající jakékoliv tajemství, což tedy znamená, že Strom života se značí v každém z nás - jak osud z hvězd značí nahoře, tak se můžeme setkat s výsledky dole a naopak. Život nejen duchovní, ale i hmotný se odráží ve všech oblastech našeho bytí. Člověk se setkává s mnohými životními zkušenostmi a postoji okolí, velmi podobně, jako listy Tarotu znázorňují.

Život lidské bytosti se nachází v neustálém pohybu od narození až do smrti

Tarotové karty provází lidský život a jejich síla se násobí momentálními prožitky a je jen a pouze na nás, jakým způsobem vytváříme různé situace, které Tarot umí předpovědět a dostatečně vyložit, pokud výkladu věnujeme dostatek času - poté začne člověk vidět v Tarotových kartách velmi překvapivé kombinace situací, které mohou nastat a velmi často i nastanou a jen a vždy záleží na nás, jak tyto informace dokážeme využít.

Nechat Tarotové karty na lidskou duši působit je dobrá cesta ke správnému výkladu Tarotu

Je důležité si při výkladu Tarotu a práci s Tarotovými kartami všímat pocitu, který ve Vás začne rodit poté, co se budete snažit Tarotu porozumět; snažte se umět soustředit na celkové vyobrazení obrazu karty - všímejte si znázornění symbolů či pohybu na listu. Příběh Tarotu se odvíjí od každé jedné jednotlivé karty, kdy každá jednotlivá karta navazuje na předcházející a navazuje na následující.

Tarotové karty mohou odhalit skrytou pravdu

Každá jednotlivá tarotová karta je v lidském životě z pohledu uvědomění velmi důležitá. Skutečnost uvědomění si vlastních chyb a nesprávných rozhodnutí může vyvolat pozitivní změnu v chápání vlastního bytí a vyvolat proces očištění od negativních postojů a jejich následků. Tarot má vyvolat rozhodnutí, které osvobozuje a vyvolat změnu, která má inspirovat k novému pohledu na Svět. Jiný pohled na životní situace a jejich kombinace pak vyvolá úlevu a radost ze zlepšení stávající situace. Tarot umí pomoci; jen je třeba jej umět správně chápat.