Velká Arkána - tajemství výkladu tarotu

Balíček tarotu, tedy tarotových karet se skládá ze 78 karet, z nichž každá má několik významů. Každá z tarotových karet zobrazuje nějakou situaci nebo osobu, která nese určitý symbolický význam. Balíček karet se dělí na dvě části, které se nazývají arkány z lat. arcanum - tajemství. 

Karty Velké Arkány v Tarotu

Tarotové karty Velké Arkány se skládají z 22 alegorických karet

Tarotové karty Velké Arkány se skládají z 22 alegorických karet označených číslicemi 0 až 21, které jsou zapsány římskými číslicemi /s výjimkou nuly/. Jsou to : Blázen/0/, Mág/I/, Velekněžka nebo Papežka/II/, Císařovna/III/, Císař/IV/, Velekněz nebo Papež nebo Velký Hierofant/V/, Zamilovaní/VI/, Vůz/VII/, Spravedlnost/VIII/, Poustevník/IX/, Kolo štěstí/X/, Síla/XI/, Viselec/XII/,Smrt/XIII/, Mírnost/XIV/, Ďábel/XV/, Věž/XVI/, Hvězda/XVII/, Měsíc/XVIII/, Slunce/XIX/, Soud/XX/, a poslední z alegorických karet je Svět//XXI/. 

Pořadí tarotových karet a tarot z historického hlediska

Toto pořadí karet Velkých arkán se objevuje ve všech balíčcích,které vycházejí z marseillského tarotu,který vzniklv 17. století ve Francii a jehož ikonbagrafický vzor byl téměř 200 let považován za závazný. Kromě něj se lze také setkat se soubory karet, v nichž je VIII.arkánem Síla a XI.arkánem Spravedlnost. Jejich změnu později kolem roku 1910 Arthur Edward Waite, ve své době velmi významný esoterik, který byl představitel Hermetického řádu Zlatého úsvitu a je i autor jednoho z nejznámějších balíčků zvaného Doder-Waitův nebo univerzální tarot. 

Ke každému z těchto arkán je přiřazena určitá astrologická, numerologická a esoterická symbolika

Ke každému z těchto arkán je přiřazena určitá astrologická,numerologická a esoterická symbolika. Sled kare totiž ve skutečnosti vypráví dobrodružný příběh o člověku / v tarotu ho zastupuje nulové arkánum – Blázen, který na své cestě potkává různé postavy a prochází různými životními situacemi. Je to ale zároveň také příběh duchovní iniciace žáka, který postupuje vzhůru k vyšším stupňům zasvěcení do tajemství dávné magie, která sama o sobě je velmi zajímavou vědou, a nebo i jiné formy duchovní praxe.