Tajemný jantar zůstává záhadou

Jantar - něco tajemného se skrývá v jantaru

Nádherný jantar, respektive jantarová kapka, vydala svědectví o dramatických změnách, kterým planeta Země. Umění a věda se totiž v 21. století setkávají stále častěji. Vzájemným poutem často bývají nejen výstupy moderních přístrojů, ale i jednotlivé prahistorické nálezy, které mnohým z nás tají dech. Může jím být například velká kapka mexického jantaru se stářím přibližně 23 milionů let. Právě v tomto čase ( snad ) byl člověk ještě v jedné skupině se všemi úzkonosými opicemi. Historie řádu primáti do kterého jsou i úzkonosé opice lidmi zařazeny, se píše pravděpodobně již 60 milionů let od pozdního paleocénu; historické nálezy praopic se datují do období před 40 milionů let, do středního eocénu.

Vývoj člověka na pozadí nálezů záhadných kusů jantaru, které jsou dodnes vědcům tajemstvím

Přibližně asi před 25 mil. let, dochází k oddělování Jižní Ameriky od Afriky a od té doby se opice starosvětské i novosvětské začínají vyvíjet samostatně. Jantar pocházející z tohoto období nepatří sice mezi nejstarší,nicméně tím jak je čirý patří mezi nejkrásnější. Z vědeckého pohledu je spolu s jantarem z New Jersey a Dominikánské republiky nejvýznamnějším a rovněž nejzáhadnějším nálezem na americkém kontinentu. Je jediným jantarem na světě se zachovalými kompletními ještěrkami, peřím, ale i kraby a některými unikátními korýši, jejichž cesta do jantaru je stále zahalena tajemstvím.

Záhada tajemného jantaru

Je jasné, jak se do pryskyřice stékající ze stromu dostane hmyz, ale jak se tam dostanou vodní živočichové, to zůstává pořádnou záhadou. Jantar v jihomexickém státě Chiapas se dodnes těží ručně v malých nezpevněných tunelech. Do České republiky se mexický jantar dostal na zpracování díky vedoucímu mexickému paleontologové Franciscu Vegovi, který působí na UNAM, jedné z významných univerzit.

Nález unikátních druhů hub, které zaživa prorůstají tělem živých organismů

Výsledkem spolupráce je článek v prestižním mezinárodním geologickém časopise, který po vyhodnocení specialisty ze zoologických ústavů SAV (Ľubomír Vidlička a Fedor Čiampor Jr..) vychází na Slovensku. Vzorek na fotografii obsahuje kromě několika krásně zachovaných jedinců pravěkého hmyzu i vzácné houby, které zaživa prorůstají hlavou hmyzu a mění jeho chování. Na první pohled se zdálo, že pedantická systematická práce povede k nudnému výsledku s konstatováním, že jde o nové, pro vědu neznámé a tajemstvím zahalené živočichy.

Noví, záhadní a tajemní živočichové nalezeni v unikátním kusu jantaru v Mexiku

Jaké však bylo překvapení, když se v tomto kousku jantaru z Mexika našli noví živočichové, kteří byli blízce příbuzní živočichům  a jsou tak přímým důkazem kosmopolitní třetihorní fauny v Americe. Mnohé druhy, dnes považované za typicky americké, jsou ve skutečnosti druhy vysazené: koně, včely medonosné a mnohé druhy švábů dovezli do Ameriky na lodích Evropané. Šokem je a záhadou zůstává, že ve vzdálenější minulosti, tedy před 23 miliony let, tam ještě byli. Jejich vyhynutí není překvapením. Jak je však možné, že pokud je v oněch místech dnes uměle vysadíme, daří se jim?

Tajemný a záhadný jantar obsahuje unikátní důkazy o posunu kontinentů

S ohledem na to, že jantar z Dominikánské republiky již obsahuje faunu, víme, že její úplná změna proběhla někdy v dobách mezi mexickým a dominikánským jantarem, tedy pouze před 10 miliony let. Příčina této změny, třebaže dnes neznámá, již pominula je jeden z důvodů, proč se do Ameriky některé původní skupiny pomalu znovu navracejí.