Tajemné egyptské hieroglyfy a jejich tajemnější luštitel

Nejen horoskopy a astrologie jsou doménou tajemství a nevysvětlitelných  úkazů či prožitků.Ve starých dobách byl velký význam snům, viděním a proroctvím připisován právě v Egyptě. Faraoni a kněží jim přikládali vysokou míru reálnosti, a tudíž odpovídající vysokou hodnotu. Sny byly pokládány za vnuknutí seslaná od bohů, kněžští vykladači snů vykonávali funkci média mezi snícím jedincem a jeho bohem.

Tajemné egyptské hieroglyfy a jejich tajemnější luštitel Jean-François Champollion

Tajemná jsou proroctví týkající se příchodu na svět J.F. Champolliona

Jean François Champollion založil moderní egyptologii jako skutečnou vědu a byl prvním, kdo rozluštil egyptské hieroglyfy. Kolem samotného úspěšného luštitele staroegyptského symbolického písma Jeana Champolliona kolují podivuhodné historky a věštby. Říká se, že když se narodil, byla jeho matka těžce nemocná a rodinu Champollionových sužovaly oprávněné obavy. V nouzi nejvyšší byl požádán o radu jeden jejich skutečně pozoruhodný současník, soused Jasquou. Ten trávil své dny v sousedním prastarém a dávno opuštěném klášteře Lundieu. Jacquou měl pověst mystika a kouzelníka ovládajícího tajemství všech možných bylin. Byl to svého druhu jakýsi faustovský doctor mirabilis, jenž znal různé tajemné a záhadné věci a se svými přírodovědnými znalostmi o „ věcech“, které udržují pohromadě podstatu tohoto světa“ dokázal pomoci mnoha lidem. I v případě paní Champollionové měl Jacquou po ruce správnou kouzelnou léčbu.

Jean-François Champollion egyptské hieroglyfy rozluštil ...
Jean-François Champollion egyptské hieroglyfy rozluštil ...

Tajemné zrození úspěšného luštitele hieroglyfů Jeana Françoise Champolliona

Tajemné egyptské hieroglyfy rozluštil jako první zkladatel egyptologie jako moderní vědy. Léčil nemocnou ženu podle zvláštní receptury a přislíbil ji rychlé a úplné uzdravení. I o dítěti se vyjádřil svým příznačným prorockým způsobem. Uvedl, že paní Champollionová porodí syn nikoli zanedbatelného významu. Ba naopak a mladý Champoliion  „zastínil slávu nadcházejícího staletí“. A opravdu vyplnila se obě tato proroctví,  malý Jean - François dával od samého počátku tušit něco podivuhodného. Barva i rysy obličeje nepůsobily ani tak francouzským, jako spíše orientálním dojmem, ani oční rohovka nebyla bílá, jak by se mohlo předpokládat, nýbrž zcela zřetelně zbarvená žlutě - tak, jak by se slušelo a patřilo na pravého orientálce. Na první pohled se člověku bezmála zdálo, jako by se v osobě Champolliona na tento svět pravý a nefalšovaný Staroegypťan, aby celému lidstvu konečně přiblížil obsah a poselství dosud nerozluštěného hieoglyfického písma.

Autor fotografie: 
Jean-François Champollion - Léon Cogniet