Taje astrologie

Od nepaměti spojuje lidstvo svou existenci na planetě Zemi s Vesmírem. Lidstvo touží poznat sebe sama v kontextu kosmického systému, lidstvo hledá souvislost mezi svým životem a existencí Vesmíru jako prazákladu všeho živého. Makrokosmos, který obklopuje naprosto vše co dnes známe pak lidé promítají do svého nitra, do mikrokosmu – tento mikrokosmos je pak obrazem této projekce právě v astrologii.

Dnes můžeme říci, že podle některých historiků sahá astrologie svými kořeny až do 24. tisíciletí před naším letopočtem, a proto lze v podstatě říci, že astrologie je s lidstvem spjata od dávných věků  - lze si jen stěží představit, že by naše prapředky dění na obloze nezajímalo, lze si jen stěží představit, že by nikdy k obloze nevzhlíželi. Astrologií s e zabývali Chaldejci, Babyloňané či Egypťané – astrologie byla známa všem kulturním národům. Není bez zajímavosti, že nejstaršímu zvěrokruhu, který byl doposud nalezen je dnes více než 16000 let. Samozřejmě, že se astrologií zabývali nejvýznamnější osobnosti historie, ať to již byli lékaři, vědci, alchymisté, filosofové, lékaři či psychologové; obdivovateli astrologie byl například i J.W. Goethe či filosof Liebnitz, dokonce jeden z nejvýznamnějších psychologů Freudovy školy, Carl Gustav Jung ji propojil právě s předmětem svého oboru, tedy s psychologií.

 Proč se lidé k astrologii staví často negativně a nebo astrologii odmítají ?
V současnosti astrologie prožívá svou renesanci a dokonce se přednáší na některých vysokých školách. Astrologické výzkumy prováděné v nejrůznějších světových astrologických centrech v Nemecku, v USA či v Holandsku dokládají, že astrologie není vědou mrtvou – astrologie je vědou živou a má člověku 21. století mnoho co říci. S ohledem na to, že v bývalém Československu byla astrologie po více než čtyřicet let v ilegalitě, je informovanost veřejnosti o tomto velmi zajímavém oboru pouze nepatrná. Lidé často spojují astrologii pouze s horoskopy v časopisech, které slouží spíše pro zábavu – jiní lidé ji vehemntně popírají, aniž by o tomto oboru cokoliv věděli. Výchova k materialismu a ateismu, která v té době, tedy v době komunistické diktatury převládala přispěla k tomu, že uvažování československého občana se vzpírá pojmout něco nad rámec jeho smyslových zkušeností.

Je astrologie skutečná věda a má nějaká pravidla ? 
Astrologie je věda, která má řád a vnitřní systém, je pravdivá a pro člověka velmi obohacující. Je rovněž důležité zdůraznit, že astrologie není zcela dokonalá, snad asi jako každá věda,  astrologie se vyvíjí a tistícileté pravdy se pod tlakem nových objevů mírně upravují, nové objevy je upřesňují a význačné astrologické osobnosti přinášejí nové pohledy na staré astrologické problémy a astrologická témata. Desítky opravdu zkušených astrologů poté, vypracovaly stovky horoskopů dnes a tisíce dochovaných horoskopů z historie nás přesvěčují o tom, že astrologie rozhodně není šarlatánstvím. Šarlatáni jsou však zcela jistě ti, kteří svou neznalostí či touhou po zisku astrologii zneužívají a neobyčejně tím astrologii škodí.

 Jak na odpůrce astrologie a v čem se laičtí astrologové mýlí

Na odpůrce astrologie, kteří o této vědě nemají dostatečné, či vůbec žádné znalosti, lze mít připravenou větu, kterou pronesl slavný matematik, fyzik a astronom sir Isaac Newton na adresu známého odpůrce astrologie astronoma Halleye, po kterém je ojmenována neméně známá kometa. Halley stanovil, že komety mají oběžné dráhy, které můžeme vypočítat. V roce 1682 kometu pozoroval a předpověděl, že se vrátí v roce 1758. Tehdy Newton řekl : „Pane Halley, já jsem astrologii studoval, ale Vy ne!“ 

Průměr: