Symboly v astrologii a horoskopech

Prvky v astrologii si můžeme představit jako symboly určitých kvalit. Na základě vztahu a kvality jednotlivých symbolů horoskop popisuje osobnost člověka. Symboly jsou podle svých vlastností rozčleněny do několika kategorií. Pojďme se tedy zabývat nejdůležitějšími symboly, bez nichž by nebyl výklad horoskopu možný. Mimo zde uvedené symboly však existují samozřejmě ještě další. Kategorie symbolů, kterými se budeme zabývat jsou planety, znamení zvířetníku, domy a aspekty.

Pro astrologii, a tedy i pro horoskopy je nejdůležitější hledisko pozorovatele ze Země 
Pro planety je v astrologii důležité hledisko pozorovatele ze Země, nikoliv abstraktní hledisko astronomie. Proto astrologie řadí k „planetám“ i Měsíc a Slunce jakožto tělesa zdánlivě obíhající Zemi. Tento přístup je jednak tradiční, neboť astronomové původně vycházeli z názoru geocentrického, tedy že planety obíhají okolo Země, a systém astrologie byl na tomto základním principu vybudován, a jednak je to proto, že cílem analýz je člověk žijící na Zemi, a do něj se makrokosmos promítá. Celý tento problém je tedy pouze problémem metody, což ti, kteří astrologii napadají pro nerespektování principu heliocentrismu nechápou, neboť neporozuměli základnímu principu v přístupu k astrologii. Samozřejmě však, kdyby se bral v potaz heliocentricmý názor, dospěli bychom ke stejným výsledkům.

Planety se pohybují z pozorovatele ze Země v kruhu, který nazýváme zvěrokruh 
Viděno ze Země, planety se pohybují v úzkém pásu oblohy známém jako zvěrokruh, zvířetník a nebo zodiak. Tato dráha planet se nazývá ekliptika. Kruh horoskopu, do kterého se zakreslují jednotlivé prvky, je právě onou ekliptikou. Planety jsou pak základní astrologické symboly. Představují energii, dynamiku a probíhající procesy, a tak nám v horoskopu napovídají o změnách, událostech, růstu a vývoji.

Nejznámější částí astrologie jako vědy jsou především znamení zvěrokruhu
Nejznámější částí astrologie jsou pak znamení. Lidé vědí, ve kterém znamení se narodili, čímž je myšleno, ve kterém znamení stálo Slunce v okamžiku narození. Hned na začátku si tedy musíme říci, že to, ve kterém znamení jsme se narodili není až tak příliš podstatné, jak si mnozí z nás až do této chvíle mysleli.

V astrologii a horoskopech užíváme astrologické tabulky, které nazýváme Efemeridy 
V astrologii se pracuje s desítkami dalších prvků a jen analýza jejich postavení ve zvířetníku může vést k nějakým závěrům. Dále je třeba upozornit, že Slunce nevstupuje do znamení zvířetníku ve stejnou dobu, a proto ti, kteří se narodili na hranici dvou znamení, musí nahlédnout do astrologických tabulek – Efemerid, aby přesně zjistili, které znamení jim bylo přisouzeno.

Zvěrokruh astrologie rozděluje do dvanácti shodných výsečí jedné kružnice
Zvířetník je rozdělen znameními na dvanáct shodných výsečí. Má-li kruh 360°, reprezentuje každé znamení  v kruhu horoskopu 30°. Zvířetník začíná znamením Berana, nebo chcete-li Skopce, o třicet stupňů dále začíná znamení Býka atd. Jednotlivé prvky se udávají a zakrteslují do horoskopu ve vztahu ke znamení,  v němž se nacházejí – nnapříklad Merkur 27° Raka. Na ekliptice, počítáme-li 0° začátek znamení Berana, to představuje 90°, neboť znamení Raka začíná na 90° + 27° = 117°.

V astrologii má každé znamení zvěrokruhu svou charakteristiku
Každé znamení zvířetníku má svou charakteristiku. Postavením prvků a jejich postupem určitým znamením se pak upravuje a mění vlastnost prvku znamení. Znamení tedy například mlže potlačit či zesílit energii planet, ale jejich základní charakteristika a energie se nemůže změnit zcela. Ačkoliv znamení a planety neurčují tytéž věci, každá planeta je s určitým znamením zpřízněna a v určitém znamení se může cítit lépe a nebo hůře. Tato koncepce je pak základem teorie vládců znamení, v níž každému znamení je přiřazena planeta, která mu vládne a která mu svým charakterem odpovídá.

Systém astrologických domů je méně známým prvkem horoskopu v astrologii 
Systém domů je známý méně. Domy rozdělují náš nakreslený horoskop rovněž na dvanáct částí. Tyto domy jsou v přímém vztahu k rotaci Země kolem své osy, tedy za 24 hodin se systém domů otočí o 360°. Začátek prvního domu se nazývá Ascendent, tedy vycházející znamení. Jeho protipólem je pak Descendent. Ascendent je místem, kde horizont protíná ekliptiku na východě, Descendent je průsečík horizontu s ekliptikou na západě. V místě, kde místní poledník protíná ekliptiku nad horizontem, se nachází Brána nebes, latinsky Medium coeli ( zkratka MC ), v místě, kde protíná ekliptiku pod horozontem se nachází Hloubka nebe, latinsky Immum coeli ( zkratka IC ). Kříž ASC a DESC a MC – IC vytváří základní kříž domů v horoskopu. Ascendent je začátkem prvního domu, IC začátkem čtvrtého domu, DESC sedmého domu a MC začátek desátého domu. Výseč mezi těmito domy se podle určitých zákonů rozděluje obvykle na tři díly. Pravidla rozdělování však nejsou zcela jednotná. Nejvíce je v současnosti systém Placidův a tento systém si rovněž osvětlíme – je však dobré vědět, že systémů existuje více. Při prohlížení horoskopů počítaných v zahraničí je tedy nejprve nutné si uvědomit ve kterém systému domů je sestaven, neboť systémy se od sebe liší.

Astrologické domy lze chápat jako oddíly každé osobnosti nebo čísti jejího okolí, na které působí jednotlivé planety
Každý astrologický dům reprezentuje oblast života, v níž se mohou planetární energie projevovat. Astrologické domy rovněž můžeme chápat jako oddíly osobností či části okolí, v nichž planety působí. Posledním symbolem, který si popíšeme, avšak na tomto místě pouze stručně, jsou aspekty. Aspekty jsou vybrané úhlové vztahy mezi prvky horoskopu. Nejdůležitější aspekty jsou 180, 150, 135, 120, 90, 60, 45, 30 a 0° - avšak aspekty se budeme později zabývat podrobněji. Aspekty vznikly rozdělením 360° ekliptiky čísly 1,2,3,4,5,6,8,12, kdy každý aspekt má svou vlastní symboliku. Zjednodušeně řečeno představuje spojení prvků horoskopu v harmonickém či méně harmonickém vztahu. Z planet se energie dvou planet v aspektech slučují, kombinují a nebo se dostávají do konfliktu.