Stvoření a numerologie

Numerologie a Stvoření

Numerologie rozeznává více druhů čísel a jejich kombinace na vliv člověka a jeho postavení vůči sobě samému, jeho blízkým a společnosti. Některé z nich shrnujeme níže.

Den narození

Den narození-tzn. Nikoli celé datum, nýbrž pouze den v měsící, kdy jste se narodili-vás informuje o vaší osobnosti a psychologických vzorcích. Odhaluje vaše sklony, pokud zdraví, lásku a sex, kariéru a život vůbec.

Čísla osobnostního roku

Všechny vaše životní zkušenosti jsou obsažemy v číslech či cyklech od1 do 9 - po ukončení jednoho cyklu ihned zaačínáte nový, a to opět od 1 do 9. V numerologii čísla vašeho osobnostního roku ovlivňuje druh problémů, událostí nebo zážitků, které vás mohou potkat během tohoto roku. Je fasacinující zjišťovat, jakým událostem býváte vystaveni během každého osobnostního roku. Například pokud se v pětkovém nebo šestkovém roce budete věnovat nějakým, závazkům, budete zřejmě přitahovat lidi, kteří tyto závazky budou prověřovat, případně ty, kteří se podobně jako vy věnují svým závazkům.

Devítiletý cyklus

V životě se mnoho věcí udá v rámci přirozených cyklů čísla 7, např. 7 čaker tělesných energetických center, 7 úrovní aury, 7 barev duhy /nebo 7 paprsků/ a 7 moří. Sedmička často bývá úzce spojena s přírodou. Avšak v numerologii je sedmička číslem, které přírodu tvoří i ničí. Je katalyzátorem, který může vytvořit syntézu, fúzi, výkon nebo ztrátu/to vše v různých stupních/. V cyklu vašeho osobnostního roku od 1 do 9 právě sedmičkový rok spojuje šest let zkušeností s osmým rokem, který představuje splácení karmy /z předešlého sedmiletého cyklu a ze všech předcházejících cyklů/, zatímco devátý rok má vliv na vaše rozhodnutí, co opustit a v čem naopak v příštím devitiletém cyklu pokračovat.

Počátek časů

Numerologie je stará jako sám čas. Numerologie je také stará jako den, protože každý den přináší něco nového, a něco také končí. Numerologie je moderní v tom smyslu, že ovlivňuje každý okamžik.Historiw numerologie tedy zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost, které jsou všechny pod vlivem čísel od 1 do 9. Není divu, že těchto malých číslic lze nasbírat spoustu informací a že nám toho tolik odhalují o životě. |Celá historie se však zrodila z nuly – z potenciálu veškerého života.

Když se zamýšlíte nad historií, můžete si vybavit události, které až do dnešního dne měnily svět, ale historie se stejně dotýká emocionálních, mentálních a spirituálních událostí či změn vědomí, které se udály. Bráno ze širšího pohledu, historii světa ovlivňuje celý vesmír.

Pokaždé když lidstvo učiní skok vpřed – jak tomu bylo v průmyslové revoluci v 18, a 19. století nebo při přistání na Měsící a Marsu ve století dvacátém -, ke skoku dojde proto, že lidstvo ovlivňují nové vlastnosti čísel, která má v tomm okamžiku k dispozici. Když se lidstvo posune dopředu, stane se tak proto, že nastala změna vědomí a změna numerologických vlivů. Nedávno bylo například „objeveno „ třinácté znamení zvěrokruhu zvané Ophusius mezi Štírem a Střelcem. Toto planetární znamení či konstalace zřejmě existovalo odjakživa, ale dokud nenadešel čas, aby lidstvo objevilo jeho vlastnosti a vliv, nemělo pro něj žádný význam. Třináctka představuje změnu a transformaci, a naznačuje tedy, že na konci 20.století začíná na planetě Zemi docházet ke změně vědomí.

Ke změně vědomí dochází, když se proměňuje společnost nastává společný posun celé skupiny. Společnost se mění zevnitř – nejsou to vnější události, jako např smrt velkých vůdců nebo přírodní pohromy, které působí změny, nýbrž samotné vědomí – a výsledkem je změna.

V životě se vše děje pro dobro skupiny, i když to tak nemusí právě vypadat. V historii měli velcí vůdci své poradce, kteří jim pomáhali rozhodovat, nebo lidi, které si povolávali na pomoc v praktiackých záležitostech. Ale ať už jim jiní radili nebo ne, ve skutečnosti šlo vždy o kolektivní rozhodnutí, protože byli podvědomě nebo vědomě spojeni s lidstvem a pracovali jako členové skupiny. I když se tato rozhodnutí jevila jako „negativní „ nebo způsobila zkázu, pořád se jednalo o součásti cyklů zrození, smrti a znovuzrození, o součásti ozdravných procesů lidstva. Než se můžou kultury a civilizace znovu vybudovat, musí zahynout, což se nazývá evolucí. Numerologie to nahlíží pomocí čísel od 1 do 9. neboť právě tato čísla odhalují vědomí společnosti v jakémkoli historickém čase.

Avšak jediný jistý způsob změny společnosti je proměna sebe sama, práce na rozvoji vlastí osobnosti, protože každý z nás ovlivňuje celou skupinu, veškeré vědomí. Numerologie vám v tom může pomoci tím, že si uvědomíte svůj potencionál a svoji sílu, a dodá vám odvahu, abyste mohli čelit výzvám ve svém životě. Může vás vést do nových rovin uvědomování si a ukázat vám vaši osobní zodpovědnost za utváření vnitřního klidu a radosti ve společnosti. Když si uvědomíte, že jste součástí světového kolektivu,, ucítíte „lidskou sílu“ a zjistíte, že vaše slovo má váhu /i když nemluvíte/. To je dáno vaším spirituálním spojením s lidstvem. V životě, který se odráží v číslech, vždy vědomě či podvědomě pracujete na vlastním ozdravování a v širším slova smyslu i na ozdravování celého lidstva.

Ozdravujete tedy věci, které vám zanechala skupina před vámi, a duševní prací nebo rozvojem společnosti, jímž se nyní věnujete, přinášíte semena do budoucnosti. Numerologie vám pomůže zjistit, jakou specifickou karmu / zákon příčiny a následku, ve kterém předchozí činy ovlivňují současnost / si přinášíte z minulosti. Také pomáhá identifikovat karmu všech minulých generací, kterou svět kolektivně "splácí".  Karma může přinášet odměny tresty - a svět, který dnes vidíte kolem sebe, je výsledkem všech minulých karem od počátku světa. Čísla se svým specifickým způsobem vyvíjejí, a ačkoliv se „historie opakuje“, procházejí změnami, takže každá generace čísla znovu objevuje je jimi různě ovlivňována. Aztékové byli možná jink ovlivňovány čísly než třeba Egypťané, Řekové nebo my, lidé současnosti. Když Aztékové rozvíjeli své orální formy komunikace, byli ,možná determinováni číslem 5.

V dnešním západním světe číslo 5 ovlivňuje spíše koncentrované užívání mysli a druh inteligence, která vyvinula počítače a telekomunikační systémy masové komunikace. V historii byla běžně užívána čísla 1, 2 a 3, protože jsou to jednoduché, snadno zvládnutelné početní jednotky\. Avšak o čísle 3 se říká, že je „božským číslem „,protože je symbolem trojúhelníku, který představuje Svatou Trojici, mysl, tělo a duši, matku, otce a dítě, číslo 3 představuje rovněž matematické určení a ohraničení prostoru. Možná jste také slyšeli výraz „do třetice všeho dobrého" , neboť číslo tři je pokládáno za šťastné číslo. Moderní numerologové však používají mnoho čísel, od 1 do 81 a někdy i další. Běžně jsou v numerologii užívána čísla od 1 do 9 a jsou považována za obzvláště mocná, protože se v nich kumulují silné zkušenosti a vlivy. V mnoha zeních existují zvláštní formy numerologie, ale v minulosti byli prvními zakladateli numerologie staří Hindové, Tibeťané, Číňané a Egypťané. Řecký filosof Pythagoras silně ovlivnil dnešní moderní numerologii systémem od 1 do 9, který vyvinul ve své „ Škole záhad „ ve starověkém Řecku asi v roce 500 př.n.l.