Rady pro výklad tarotu pro vlastní tarotový výklad

Po důkladném promíchání tarotových karet vybíráme tři. Nepokládejte otázku - vyčkejte, co tarotové karty sdělí. Jakmile práci s tarotem a tarotovými kartami zvládnete, ke svému prvnímu výkladu tarotových karet se zcela jistě vrátíte a budete překvapeni, co vše tehdy tarotové karty prozradily. Nyní je však důležité zapsat, jaké karty jste si vytáhli. Nepište na první list sešitu, který jste si připravili - v budoucnu si možná budete chtít své poznámky vyzdobit. Nezáleží na tom, jakým způsobem tarotové karty zapíšete; spolu s postupným získáváním zkušeností si časem vytvoříte při výkladu tarotových karet vlastní systém zkratek. 

Rady pro výklad tarotu pro vlastní tarotový výklad

Rady pro výklad tarotu pro vlastní tarotový výklad

Po důkladném promíchání tarotových karet vybíráme tři. Nepokládejte otázku - vyčkejte, co tarotové karty sdělí. Jakmile práci s tarotem a tarotovými kartami zvládnete, ke svému prvnímu výkladu tarotových karet se zcela jistě vrátíte a budete překvapeni, co vše tehdy tarotové karty prozradily. Nyní je však důležité zapsat, jaké karty jste si vytáhli. Nepište na první list sešitu, který jste si připravili - v budoucnu si možná budete chtít své poznámky vyzdobit. Nezáleží na tom, jakým způsobem tarotové karty zapíšete; spolu s postupným získáváním zkušeností si časem vytvoříte při výkladu tarotových karet vlastní systém zkratek. 

Důležitost zápisu výsledků výkladu tarotových karet při výuce výkladu tarotu

Do sešitu na výklad tarotu si zaznamenávejte své výklady tarotových karet, tedy že zapíšete, jaké tarotové karty byly taženy a jaké je vaše vysvětlení. Stačí vždy několika slovy, žádné litanie. Napište si rovněž komu jste tarot vykládali, jaká byla položena otázka, na jaké události jste usoudili a zda jsou pro tazatele přínosem. Je vhodné si poznamenat rovněž jaké doporučení z výkladu tarotových karet vyplývá a jaké časové hranice se výklad tarotu dotýká. Ke každé poznámce napište datum a čas. Vynechejte si místo, kam po uplynutí časové hranice výkladu tarotových karet napíšete, jak to skutečně dopadlo v případě, že máte možnost tyto skutečnosti zjistit. Vyjma výkladů samotných tarotových karet by se v sešitě měla objevit také zajímavá spojení karet, která vás nějak oslovila nebo s nimiž jste měli zajímavou zkušenost. Zapisujte si též zajímavé shody okolností, vlastní návrhy či doplňky k významům některých karet tarotu či poznámky a postřehy, které si přejete uchovat v paměti.

Vztah vykladače tarotových karet k tarotu samotnému výrazně ovlivňuje kvalitu výkladu

Poznámky vykladači tarotu slouží především k tomu, aby se práci s tarotovými kartami naučil co nejkvalitněji, aby pronikl do hloubky výkladu tarotových karet co nejdůkladněji a především aby bylo posíleno rodící se vykladačské sebevědomí. Nesnáze valné většiny začínajících vykladačů tarotových karet spočívají v pocitu zahlcení informacemi a nedostatečné sebedůvěře - je však zapotřebí získat k tarotu, k tarotovým kartám vztah a přijmout je do svého života jako jeho trvalou součást.

Nesnáze začínajících vykladačů tarotu spočívají často v nedostatečné sebedůvěře a nedostatečném zvládnutí základních významů tarotových karet

Až se stanete zkušenými vykladači tarotových karet, možná nebudete sešit potřebovat, třebaže mnoho vykladačů si zajímavé výklady tarotových karet zapisují stále. Seznámili jsme se s tarotovými kartami a zapsali si kartu nejsympatičtější i kartu, která se vám líbí nejméně. Uskutečnili jsme rovněž svůj první výklad tarotových karet a zapsali si k němu několik poznámek. Nyní je správný čas naučit se významu každé tarotové karty.

Jak začít s výkladem tarotových karet - dobrá rada pro začátečníky

Začněte tarotovými kartami malé arkány, neboť se jejich významy dobře pamatují. Zvolíte-li jako první karty velké arkány, hrozí nebezpečí, že se malá arkána již nikdy řádně nenaučíte! Je důležité si uvědomit, že ve významech malých tarotových karet, tedy karet malé arkány platí určitá hierarchie. Nejdříve si tedy vyberte z balíčku kartu, kterou se budete učit a dobře si ji prohlédněte. Vybavte si emoce a asociace, které vyvolává a naučte se základnímu významu tarotové karty. Takto postupujte se všemi deseti kartami od každé barvy a následně můžete pokračovat zpracováním figur. Zde se budete muset učit dva základní významy - význam figurální a význam obecný.

Hlavní symboly tarotových karet a hlavní význam tarotových karet malé a velké arkány

Ve chvíli, kdy se budete alespoň zčásti orientovat ve významech 56 malých karet, karet malé arkány, lze začít procvičovat výklad tarotových karet naostro. Při různých postaveních tarotových karet se doučte dalším významům, jisti si začnete být až narůstající praxí. U karet velké arkány je první na řadě základní význam, potom se pokuste o zapamatování hlavních symbolů s konkrétní tarotovou kartou spojených, které jsou vždy uvedeny. Jakmile si budete jisti představou o každé jednotlivé tarotové kartě, smíchejte malá arkána a velká arkána a můžete vykládat s kompletními tarotovými kartami. Postupně je vhodné se naučit několika druhům výkladových obrazců.