Objevili vědci novou lidskou rasu pod centrem Londýna ?

Záhada roku 1969 a tajemné postavy v londýnském podzemí se odehrála v tunelu pod řekou Temží v Londýně. Dělníci, kteří v těchto místech byli shromážděni se natolik vyděsili, že musel být přivolán lékař. Náhle se v osvětlených místech objevila humanoidní postava oděná do pláště s kapucí a potom stejně rychle zmizela. Několik zaměstnanců podalo okamžitou výpověď. Podobný zážitek, avšak vybaven nejmodernějšími přístroji své doby, měl český televizní investigativní reportér Jaromír Motl. Je možné, že to, co nazýváme podsvětím je možná blíž, než si dokážeme představit ?

Objevili vědci novou lidskou rasu pod centrem Londýna ?

Záhada tajemné lidské rasy žijící v útrobách kůry planety Země je nevysvětlenou otázkou posledních desetiletí 

Vše nasvědčuje tvrzení, že se v útrobách Země nachází nová a dosud nepoznaná lidská rasa. Jeden z dělníků se ocitl u velkého hladkého kamene, který byl ale na svou mohutnost nečekaně lehký. Za ním je v hlubinách skyšet dunivý zvuk. Dělník kámen odtáhne a uvidí světlo a hrubě opracované schodiště vedoucí kamsi dolů. Nejde ale o starý systém systém důlních šachet. Dělník je zvědavý a jde ještě dál. Na konci chodby se objeví silueta postavy. Vypadá to, jako by se vznášela a neuvěřitelnou rychlostí se přibližovala k dělníkovi. V horní končetině držela hůl z lesklého kovu, dělník vyděšeně prchá. Večer všechno vypráví spolupracovníkům nikdo mu ale nevěří. Další den se tam vydávají i ostatní, avšak schodiště je již zcela zasypáno, avšak nikdo z lidí by bez použití techniky vchod během jedné noci zasypat nemohl. 

Tajemná a záhadná podzemní lidská rasa byla popsána již několik stovek let po narození Krista

Edward George Bulwer Lytton, politik a spisovatel | Přesný čas online Edward George Bulwer Lytton, první baron z Lyttonu, jeden z nejvýznamnějších anglických politiků a plodných spisovatelů, který se do dějin zapsal i frází "pero je silnější než meč" / 1803-1973/  byl přesvědčen o existenci tajemné humanoidní rasy, která žije pod zemským povrchem. V roce 1992 se americký speolog Russel Burrows rozhodl prozkoumat jedno údolí a vešel do jeskyně, kde se pod ním propadla zem. V dutině a na stěnách skály viděl podivné malby. Zpozoroval i záhadný, uměle vytvořený vchod do útrob skály, za nímž vedl lidskou rukou vytesaný tunel. Šel dál a po několika metrech si všiml, že v bočních zdech tunelu jsou zasypány kamením další vchody. Do dvou z nich se podíval a to, co spatřil, ho ohromilo. V dutinách byly obrovské kamenné stoly a kolem spousta kosterních pozůstatků, což nasvědčuje tomu, ze se zde zřejmě prováděl tajemný rituál.

Nález záhadné kamenné desky v podzemním tunelu pod londýnskou řekou Temží

V dalším z tunelů objevil velkou kamennou desku která kryla vchod do další místnosti. Na této desce bylo několik vytesaných nápisů v neznámém jazyce. Když desku odsunul, spatřil sargofág ve tvaru rozpůleného vejce a kolem spoustu primitivních zbraní, keramických nádob a sošek. Na kamenném sarkofágu ležela zlatá rakev která skrývala lidské ostatky a i zde byly na stěnách malby, které připomínaly obrazy nebeských lodí. O kus dál byla mapa hvězdné oblohy.

Tajemné obrazy vesmírných lodí v záhadném londýnském podzemí

Do jeskyně se poté vypravila i vědecká expedice, která však nic nenašla možná i díky nedostatečnému vy\bavení. Jediné, co nezmizelo, byly záhadné kresby na stěnách jeskyně. Kdo by však mohl mít zájem na tom, aby lidské oko nic z tajemného podzemí nespatřilo ? Domorodí obyvatelé Brazilie vyprávějí o ztraceném městě „Z“, jehož obyvatelé stále žijí v nezmapovaných jeskyních uprostřed džungle. Mají mít modrou kůži a platinové vlasy. Podzemí, kde by mohla tato rasa nerušeně žít, sahá hluboko pod zemský povrch. Máme tedy čekat bohy místo z vesmíru z hlubin naší matičky Země ?