Numerologie zdarma

Numerologie je umění, které je připraveno pro každého

Numerologie zdarma - numerologie pro výpočet numerologie vztahu, numerologie budoucnosti, zkrátka numerologie zdarma, kterou se naučí každý. Numerologie ( i numerologie a budoucnost vztahu ) je umění, které je připraveno pro každého, kdo se chce numerologii otevřít a vstoupit do tajemného učení čísel a vzájemných vztahů mezi nimi.

Numerologie jména, numerologie vztahu či numerologie budoucnosti má základ především díky pradávných základech numerologických rituálů zaniklých civilizací

V oblasti numerologie existuje praxí určovaná nutnost počítat zvířata ve stádu, odhadovat výsledky žní, obyvatelstvo ve městech. Jeví se nutné vypočítávat pozemky a určovat výdaje, váží se ovoce, určuje se množství. Především však člověk začal počítat dny, aby zjistil, kdy se znovu ukáže Měsíc v úplňku, kdy budou dny kratší a kdy delší.

Vznik numerologie jako nutnosti stanovit vhodný čas pro náboženské i světské úkony

Je těžké říct, zda zacházení s čísly, numerologie ve svém prazákladu, bylo nejprve nutností všední praxe, nebo zda čísla jako první vynalezli kněží a okultští služebníci, aby dokázali vypočíst správný čas pro své obětní slavnosti a sváteční rituály, které, mimo jiné, označovaly pro kmen či společenství lidských bytostí začátek nové sezony, období roku. Na každý pád sloužila matematika obojímu : náboženský život i všední svět byl určován čísly - ať již byla posvátná, nebo formální.

Počátky vzniku numerologie jako vědění o vztazích čísel a jejich vlivu na osud člověka

Zboží určené k prodeji bylo váženo a počítáno, měřeno, počátky numerologie můžeme spatřit již v dobách směnného obchodu, kdy bylo jistě potřeba vědět množství, které se vyměňovalo. Na každý pád sloužila matematika obojímu : náboženský život i všední svět byl určován čísly. Pyramidy byly musely být propočítány ve stejném objemu, bylo v rámci stavebnictví nutné označit ulice, obytné budovy, chrámy, úroda.

Numerologie a vztahy mezi čísly měly vliv i na výpočet kalendáře mnoha starověkých kultur

V mnoha kulturách bylo vypočítávání kalendáře vnímáno jako neobyčejně důležitý úkol. Egypťané museli zjistit, kdy se rozlévá Nil, neboť bylo zapotřebí úrodného bahna, bez něhož nemohlo obyvatelstvo očekávat žádnou sklizeň. Sumeřané a Babylóňané pečlivě pozorovali běh hvězd a chtěli z něj vyčíst Božský řád Vesmíru.

Numerologie, numerologie jména i numerologie vztahu mezi lidmi a vztahů mezi čísly představuje energii s obrovským potenciálem

Čísla představují energii, která v sobě ukrývá obrovský potenciál. Podobně jako život i čísla se neustále mění. Uvědomujeme- li si sklony své osobnosti, uvědomujeme si způsoby, kterými můžeme reagovat na realitu nebo vytvářet svoji realitu v neustále se měnícím světě.

Osobnost člověka z pohledu numerologie a numerologie a její vliv na osobnost

Vaše osobnost, neboli Váš charakter je silně ovlivňován vzorci chování, které se utvořily v raném dětství - většinou v prvních sedmi až devíti letech života, a které zůstáváají základem osobnosti po jeho zbytek, což se nazývá "podmíněnost dětstvím".Vaši osobnost však mohou ovlivňovat lidé, kteří Vás obklopují nyní a zvnějšku působící vlivy. Osobnost tedy hraje zásadní roli - osobnost je vesmírným šatem odívajícím vnitřní já. Bez osobnosti bychom v tomto světě nebyli schopni fungovat, byli bychom pouhými organismy bez duše. Je tedy třeba si správně zvolit : můžeme říci ano i ne vědomostem, kterým nás čísla učí a jen na nás záleží, zda jejich významu budeme chtít porozumět.

Numerologie a osobnostní číslo včetně vlivu osobnostního numerologického čísla na osobnost člověka

V oblasti osobního čísla je dobré se věnovat několika základním hlediskům, jako jsou všeobecné sklony, podněty, slabiny, záležitosti lásky a sexu, možné fyzické rysy nebo sklony, možné zážitky z dětství, otázky zdraví těla a duše, i výběr povolání.

Numerologické vlivy na osobnost a numerologie osobnosti z hlediska moderní numerologie

V numerologii nejme číslo my, jsme pouze nakloněni se vlastnostmi konkrétního čísla nechat ovlivňovat. Pokud jste například šestková osobnost, můžete být zvýšeně soucitní, nebo příliš vášnivě až sobecky milující, protože právě takové vlastnosti jsou demonstrovány číslem 6.

Numerologie a jak osobnostní číslo ovlivňuje charakter a osobnost člověka z hlediska numerologie

V různých obdobích života budete více ovlivňováni aspekty svého osobního čísla, které jsou bud pozitivní, nebo které znamenají výzvu k náročným úkolům, a tyto vlivy se mohou značně měnit dokonce během jediného dne. Na své životní pouti možná objevíte některé doposud skryté části Vašeho já nebo vliv částí konkrétního čísla přímo na Váš život. Možná, že budete i několik let zkoumat některý ze svých povahových rysů. Možná si také povšimnete toho, že pokud jste se narodili těsně před půlnocí či krátce po ní, Vaší osobnosti bude z hlediska numerologie odpovídat možná více číslo předcházejícícho nebo následujícícho dne. Tato skutečnost souvisí nejen se změnami, které souvisí s přechodem na letní čas a zimní čas , ale také hraje roli zeměpisná poloha narození, tedy časové pásmo .

Numerologie a poznatky z numerologie naznačují, že numerologicky i matematicky skutečně každé číslo obsahuje část čísla předcházejícího a část čísla následujícícho

Po numerologické stránce však každé číslo obsahuje kousek z čísla předcházejícího a kousek čísla následujícícho. Pokud jste se tedy narodili osmého, máte v sobě kousek z čísla 9 a rovněž tak i z čísla 7. Někteří lidé věří, že číslice označující den, kdy se narodili, je jejich "šťastným číslem" - patříte-li mezi právě tuto skupinu, je na místě Vám blahopřát. To, čemu věříme náš život velice silně ovlivňuje.