Numerologie a význam čísel z hlediska numerologie

Numerologie

Numerologie chápe numera, tedy čísla, jako živé organismy, numerologicky každé číslo reprezentuje jistý druh energie, dle numerologie jím jistý druh energie prochází a má na jisté druhy energie svou numerologickou podstatou specifický vliv.

Numerologie chápe číslo jako energii, která se neustále ve vnějším světě vyvíjí

Čísla představují energii, která se neustále mění a vyvíjí. Obsahují potenciál mnoha mnoha rozličných zážitků a jsou jim přisuzovány různé vlastnosti. Každé číslo rovněž obsahuje fyzické, emociální, mentální a spirituální dimenze, což vysvětluje, proč je numerologie tak úžasným zobrazením života.

Numerologii lze chápat jako cestu k zobrazení a pochopení života

Čísla představují energii- každé číslo tedy přechází do následujícího a stejně tak je ovlivňováno ostatními čísly. Například 31.srpna vás budou trochu ovlivňovat 30. srpen i 1.září. V dubnu vás bude poněkud ovlivňovat březen /3/ a květen /5/. Ovšem číslo 4/duben/ budemít na stávající měsíc největší vliv. Stejného účinku si můžete povšimnout, pokud jste se narodili těsně před půlnocí či krátce po ní. V tomto případě budete ovlivňováni osobnostním číslem předchozího či následujícího dne po narození.

Numerologie pracuje s cykly čísel od 1 do 9. Avšak brzy zjistíte, že si všímá čísel od 1 do 31 / podle posloupnosri dní v měsíci /. Každé z těchto čísel se dá rozdělit na čísla od 1 do 9-proto objevíte své osobnostní číslo například ve tvaru 24/6 /pokud jste se narodili čtyřiadvacátého/ nebo 14/5 / pokud vaše narozeniny připadají na čtrnáctého/ atd. Všechna tato čísly ovlivňují vaše životní prožitky.

Mistrovská čísla v numerologii

V numerologii také naleznete mistrovská čísla. Jedná se o dvouciferná čísla, jako např. 11, 22, 33, 44. Mistrovská čísla jsou nositeli extrémních vlastností čísel, která reprezentují. Například číslo 33 může jednou znamenat extrémní tvořivost, jindy extrémní zmatek. Má se za to, že pokud se ve vaší mřížce skutečně nacházejí mistrovská čísla, je to proto, aby vám osvětlila způsoby, jak pomoci ostatním i sami sobě pomoci darů, která vám mistrovská čísla přinášeji. Mistrovská čísla někdy ovlivňuje jediná číslice, které je jejich částí nebo součtem. Například je-li vaše číslo 44. můžete být více ovlivňováni osmičkou apod.

Je důležité si uvědomit, že všichni jsme součástmi lidstva a náležíme ke „kolektivu“ nebo skupině žijící společně v dané chvíli na planetě Zemi. V numerologii platí, že prožitky jednotlivce v opbecné míře ovlivňuje i kolektivní číslo. Například součet roku /amilénia/ 2000 je 2 - to znamená, že v tomto roce budou lidstvo silně ovlivňovat vlastnosti čísla 2.

Rok má dvanáct měsíců, každý člověk sdílí vlastnosti měsíce, ve kterém se narodil. Vezměme za příklad leden. Všichni lidé narození v lednu pracují kolektivně, se stejným zaměřením, směřují ke společnému cíli.

Jako další příklad kolektivního vlivu může posloužit název země, ve kteeré jste se narodili nebo kde žijete. Písmena mají numerologické ekvivalenty , název země proto vyjadřuje numerologické vlivy patřící zemi jako celku. Například numerologický součet Japonska je 15 nebo 6. Ať už jsou numerologické vlivy-týkající se vašeho data narození nebo jména jakékoli, máte-li něco společného s Japonskem, s jeho jazykem, kulturou, jídlem, obyvateli-jeho specifickou energií-, silně to ovlivní váš život. Dokonce i když se přestěhujete do jiné země, vliv Japonska bude do jisté míry stále zabarvovat vaše životní prožitky ...

Autor fotografie: 
www.horoskopyzdarma.cz