Numerologie a Pythagoras

Pythagoras. Line engraving by D. Cunego, 1782, after R. Meng

Na první pohled se zdá, že numerologie nemá se slavným učence pranic společného, avšak opak je pravdou. Pythagoras, jako velký učitel matematiky, položil základy i tomu, čemu již po staletí říkáme numerologie. 

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl číselný, numerický systém, s nímž lidstvo pracuje dodnes. Umění numerologiebylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně - numerologie jako věda o číslech dává člověku možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat jehoindividuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii, což nám umožňuje ocenit a poznat naši  osobnost, a především, odpovědět na otázku „Jaký jsem ?“. Numerologie poskytuje informace o lidských silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe využít. Numerologie nás rovněž vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, neboť jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme - nejen z hlediska numerologie - jiní.

Osobní rok a osobní číslo v numerologii

Osobní rok je číslo, které nám dává příznaky, co nás očekává v budoucím roce. Výpočet čísla, např.: Datum narození: 28.12.1968

Předpověď na rok 2005: Spočítejte jednotlivé číslice roku, který Vás zajímá: 2 + 0 + 0 + 5 = 7. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9. Spočítejte jednotlivé číslice dne narození: 2 + 8 = 10; 1 + 0 = 1. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9.

Spočítejte jednotlivé číslice měsíce narození: 1 + 2 = 12; 1 + 2 = 3. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9. Spočítejte den a měsíce narození: 1 + 3 = 4. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9. Spočítejte rok a součet dne a měsíce narození. 7 + 4 = 11; 1 + 1 = 2. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9. Toto číslo symbolizuje Váš osobní rok.