Magie, kouzla a čarodějnictví

Do oblasti magie a magických rituálů samozřejmě patří i pokusy alchymistů za spolupráce astrologů vyrobit něco, co nazýváme Kámen Mudrců. Kouzla, ať již černé magie či bílé magie, chápeme jako jednání člověka podmanit si běžné dění úkony, které by mohly mít na dané skutečnosti vliv. Spíše však byly založeny na sugesci a pověrách, i když víme, že jisté techniky, které fungují již stovky let pravděpodobně budou fungovat i nadále.

Černá magie principi černé magie a čarodejnictví | Horoskopyzdarma.cz

Černá i bílá magie se stala doménou zlých, dobrých i naprosto smyšlených čarodejnic, které byly upalovány na základě lživých obvinění

V početném zástupu středověkých alchymistů nacházíme vedle vykutálených podvodníků také muže ctihodné a v bádání nadmíru poctivé, kteří ke svému dílu přistupovali s vážností a pro podvodníky neměli slušného slova. Řídili se pravidlem "chceš-li poznat pravý kámen mudrců, hledej ho v sobě samém, a začni tím, že poznáš sám sebe", protože byli přesvědčeni, že fyzickou transmutaci kovů se jim podaří uskutečnit pomocí své psychické energie, a že jejich vlastní psychická proměna dokáže zapůsobit ke zdaru Velkého Díla.

 Podvodníci se od poctivců v oblasti černé magie a bílé magie dají od sebe rozeznat jen velmi obtížně
Jak už to ale bývá, ve srovnání s podvodníky nemívali poctivci na růžích ustláno, zatímco podvodníci se svým nitrem a už vůbec čistotou ducha či myšlenky nezabývali, jako pyšní pávi svým peřím se honosili drahoceným šatem, anebo zcela naopak nápaditě tajemným prostým kostýmem, všichni ale bohatýrsky hodovali, kupovali domy, polnosti a lesy, jezdili ve zdobených kočárech a všelijak jinak si okázale užívali-byť samozřejmě v neustálé ostražitosti, aby včas zmizeli jako pára nad hrncem o dům dál, zejména ve chvílích, kdy se již k práci chystal mistr kat, protože jejich doposud štědrým mecenášům docházela trpělivost. 

Spíše však než podvodníci, měli se mezi čarodejníky a čarodenicemi čile k světu všelijací naivní blouznivci a snílkové 
Podvodníky se jenom hemžilo i mezi čarodějníky a čarodejnicemi, kde ale vládlo největší a dokonce často i smrtelné nebezpečí, nepřízně mocných, především pak od církve, která čarodejnictví nesmlouvavě potírala. Spíše však než podvodníci, měli se mezi čarodejníky a čarodenicemi čile k světu všelijací naivní blouznivci a snílkové, kteří podléhali klamu a sami sobě uvěřili, že skutečně ovládají moc tajemných a nadpřirozených sil. Podvodníky tedy hledejme spíše mezi jejich nelítostnými a krutými soudci, které výtečný spisovatel a historik Dieter Breuers nazval chamtivými darebáky, protože v hrabivé touze po vlastním zbohatnutí neměli špetku slitování nad nešťastnicemi i nešťastníky, kteří upadli do nastražených sítí jejich lživých obvinění.