Magie bílá versus magie černá

Černá versus bílá magie - lze tyto skutečnosti vůbec porovnávat a lze si vůbec klást otázku, zda se jedná pouze o protiklady jednoho a téhož, a nebo zda se jedná o zcela odlišné síly, možná i z různých  dimenzí - jakým způsobem a jaká zaujmout stanoviska k čarodejnictví tak, jak bylo chápáno ve 14. stoletím a čarodejnictvím tak, jak tento pojem chápeme my, lidé 21. století.

 

Čarodejnice, čarodejnictví, kouzla a magie patří mezi fenomény, které lidstvo provázejí od pradávných věků

Kouzla a magie jsou, jak víme, snahou člověka o ovlivnění životů druhých lidí, známých i neznámých osob, jejich osudů právě pomocí magie, magických rituálů a kouzel. Tyto magické rituály, tedy úkony, které mají vyvolat kouzlo jsou tedy tím pádem úkony v nichž lidé věří, že mohou ovlivňovat v dobrém či ve zlém osudy člověka, jeho budoucnost či zdravotní stav či upravit a spravit to, co bylo v minulosti prostřednictvím magie porušeno.

Magie černá a magie bílá aneb dělení magie a magických rituálů

Základní rozdělení magie, kouzel a magických rituálů lze chápat jako základní členění magie na magii černou a magii bílou. Problém, který se však před námi vynoří ihned na začátku zůstane jedním z těch, které se snaží v oblasti magie a magických rituálů vyřešit celé generace našich předků třebaže se zdá, že rozdíl mezi "dobrem" a "zlem" bedlivě střežila katolická církev po celá staletí. Onen problém v oblasti magie totiž spočívá v osobním pohledu, v osobní energii, osobním vztahu člověka k dané skutečnosti, která se stane předmětem magie - magie vyžaduje jistou dávku osobní zainteresovanosti tam, kde vzniká vztah na základě citu vzniká i energie, která se ve výsledku zcela jistě projeví. Magie a magické rituály jsou tedy tím, co má mít rozhodující vliv na dění, které je pro jednu či více osob v jejich životě či životech podstatné. V oblasti magie rovněž spolu s tím vystupuje do popředí problém vnímání těchto magických rituálů okolím a zejména osobami, na které má mít magie a magické rituály vliv.

Co očekáváme od magie jako prostředku k získání vlivu na běh okolního života

Na jedné straně má tedy mít magie vliv na určitou osobu či skupinu osob zpravidla tím, že jiné osobě  či skupině osob magie a magické rituály způsobí škodu, nebo alespoň mají způsobit takové situace v životě, které osobu, která je předmětem těchto rituálů přímo či nepřímo ovlivní takovým způsobem, že je tato strana poškozena, a to buď ve prospěch přímo osoby, která magické rituály provozuje, nebo ve prospěch osoby třetí, která někoho, kdo magii ovládá za úplatu přesvědčila o tom, aby "čaroval" v její prospěch. Újma poškozené osoby samozřejmě může být několikerého druhu - ať již újma zdravotní, újma na majetku nebo újma prostřednictvím poškození člena rodiny apod. Tyto osoby, které magii ( ať již magii černou nebo magii bílou ) můžeme i v době 21. století nazvat "čaroději" a "čarodejnicemi" - především z čistě sémantického hlediska - takový člověk totiž doslova "děje čáry".