Kartomancie - výklad tarotu

Kartomancii chápeme jako nástroj, který slouží k věštění, umožňuje předvídat budoucí události, nebo objasnit tajemství minulosti. Každá tarotová karta zobrazuje nějakou konkrétní událost, jejíž interpretace vychází ze životní situace člověka, který využívá služeb kartomancie- umění předpovídat budoucnost z karet. Služby kartomanta mohou využívat nejen jednotlivci, tarot totiž umožňuje pohlédnout také do budoucnosti firem, státních institucí, zemí, národů celého lidstva. 

Kartomancie - výklad tarotu

Cesta Blázna v rámci výkladu tarotových karet

Cesta Blázna, která je popsána Velkými arkány, symbolizuje na této interpretační úrovni lidský život vyznačený hraničními body narození a smrti ( a případně tím, co se děje po ní ). Pořadí těchto karet vypráví o početí, dětství, dospívání, založení rodiny, dosahování životních cílů, profesní kariéře atd. Druhý způsob, jak pohlížet na symbolický kód tarotových arkán vede k poznání jejich esoterického, tajemného poselství. K jeho porozumění je nezbytný ,,klíč“ objasňující smysl symbolů, které jsou součástí nejrůznějších disciplín a tradic esoterické spirituality. 

Tarotové symboly tarotových karet jsou schopny pojmout značně objemné množství významů

Protože jsou tarotové symboly natolik ,,objemné“ , že jsou schopny ,,pojmout“ široké spektrum významů a lze je ,,spojit“ s téměř každým duchovním učením, jeví se tarotové karty jako kniha esoterického vědění, která objasňuje působení skrytých mechanismů ovlivňujících makro i mikrokosmos. Esoterik díky tomu spatřuje v tarotu kompendium univerzálních znalostí o pravidlech každé cesty duchovního vývoje a v symbolu Blázna zosobnění lidské podstaty směrující k osvícení, spáse a dosažení nadpřirozených schopností. 

Iniciační funkce tarotových karet

Iniciační funkce tarotu se odhaluje v okamžiku, kdy s ním člověk, který karty vykládá, navazuje intimní kontakt, v němž se tarot stává mistrem a duchovním průvodcem. Podoba jednotlivých arkán se odráží v adeptově mysli a jeho psychologická a duchovní struktura podléhá viditelné proměně. Adept postupně získává vnitřní vhled do všech arkán tarotu, začíná rozumět jejich skrytým nuancím. V důsledku této proměny se karty Velkých arkán mění v mapu, která zobrazuje trasu ,, duchovní cesty“ vykladače tarotu, a příběh Blázna se stává analogií jeho osobních prožitků a vnitřních zkušeností.