Descendent a výpočet descendentu

Descendent, který leží vždy v protilehlém znamení než Ascendent, nám vypovídá o tom, jaký druh lidí a vztahů přitahujeme. Descendent také představuje tu část naší osobnosti, kterou si sami neuvědomujeme nebo potlačujeme, ale máme tendenci vidět tyto vlastnosti u druhých, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Ukazuje cestu, kterou se máme ubírat. Descendent ( DESC ) jako opak ascendentu vyznačuje stupeň zvěrokuhu, kkterý zapadá na obzoru v okamžiku zrození.

Descendent a výpočet descendentu | Horoskopy zdarma

Výpočet ascendentu, reso. descendentu, není jednoduchou záležitostí. Záleží na přesném čase a místě narození. Bez znalosti času narození nelze ascendent respektive descendent spočítat, neboť za jeden den prochází všemi znameními. Orientačně lze tedy konstatovat, že zrozenec, který se narodil právě při východu Slunce, má ascendent ve stejném znamení jako Slunce (sluneční znamení). Kdo se narodil právě při západu Slunce, má Slunce na descendentu. Descendent je pak v opačném znamení, než je jeho Sluneční znamení, tedy Ascendent.

Descendent, dá se říci, rovněž ohraničuje přesně určitou část našeho charakteru, která je potlačovaná a nevědomá. Descendent pak reprezentuje osobnostní rysy, které lidská bytost má sklod vidět u ostatních, a to ať již se jedná o kladné nebo ty záporné. Descendent je zktrátka jakýmsi směrem, kterým se v životě dát, například pokud se chystáme k seznámení a nebo například k urovnání vztahů s jinou osobou. Pokud v sobě zrozenec descendent, resp. vlastnosti astrologického znamení, ve kterém se jeho descendent nachází, nepotlačuje, ale naopak je v sobě vnitřně přijímá, má vynikající šanci na krásný a harmonický vztah s partnerem, s kolegy v práci a obecně s blízkými lidmi - ať již se jedná o partnery, rodinu, kamarády a nebo spolupracovníky.