Co je horoskop a jak lze horoskop využít

Horoskop chápeme jako mapu astrologických prvků v čase a prostoru. Co je to horoskop ? Horoskop je v podstatě mapa astrologických prvků v určitém čase a určitém prostoru. Základní horoskop, který se nazýkvá radix horoskopu, nebo jen radix, představuje postavení astrologických prvků v okamžiku amístě narození. Z radixu lze s velkou jistotou určit povahové rysy člověka, jeho zdravotní stav, životní energii, jeho talent, jaký bude mít v životě úspěch, resp. předpoklady k úspěchu, jeho vztah k ostatním lidem či k partnerovi a další zajímavé věci, které člověka porvázejí po celý život.

Radix horoskopu je horoskop základní, který nazýváme horoskopem stálým

Radix horoskopu - horoskopy zdarmaZ radixu horoskopu pak vycházejí i další druhy horoskopů. My se nyní budeme zabýat pouze radixem, neboť sestavení jiných horoskopů je pro každého začátečníka velmi složité. Mimo radix, který rovněž můžeme nazvat horoskopem stálým, existují jeětě horoskopy proměnné, které se sestavují pro určité úseky života. Tyto proměnné horoskopy a porovnávají s radixem a porovnáním pak astrolog může vypovědět o minulosti či budoucnosti. Horoskopy se nemusejí týkat jen lidí, mohou být sestaveny i pro věci, státní útvary či zvířata za předpokladu, že známe okamžik vzniku věci, státu či narození zvířete.

Pro astrologii a sestavení horoskopu je nejdůležitější okamžik vzniku či narození

Okamžik vzniku věci je v astrologii neobyčejně důležitý. Bez přesného časového údaje o narození nelze skutečný horoskop sestavit. Časový údaj je zpotřebí mít co nejpřesnější, mnohdy minuty hrají skutečně významnu roli. Pro zjištění přesného času se užívá v astrologii řada metod, kterými se z nepřesně zadaného času dá zjistit čas přesný. Tyto metody, které nazýváme korekční, jsou matematicky náročné a pro astrologického začátečníka rozhodně nepřipadají v úvahu. Čas narození je zpravidla možné zjistit v porodnici za předpokladu, že má pečlivě vedené záznamy a správně vedený archiv.