Charakteristika planety Země v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika planety Země v klasické astrologii | Horoskopy zdarma cz

Planeta Země je domovem lidstva, třetím objektem vzdáleným od Slunce ve Sluneční soustavě. Země je jedinou planetou, která na svém povrchu nabízí dostatek vody v tekutém stavu a atmosféru bohatou na kyslík a dusík. Více než 70% zemského povrchu je pokryto právě vodou a při pohledu z Vesmíru je více než polovina polokoule zahalena oblaky vodní páry. Gravitace Slunce a Měsíce způsobuje, že se Země v prostoru kýve podobně, jako roztočená káča, avšak rozdíl je samozřejmě v čase, neboť jedna otočka trvá 25 000 let. Toto kývání je nazýváno precese a způsobuje, že se zvolna, ale jistě mění souřadnice hvězd, což je důležité pro astronomy, kteří s tímto jevem musejí počítat v rámci měření poloh hvězd.

Atmosféra z plynů, jenž obklopuje Zemi, hraje důležitou roli v rámci ochrany a udržení života, který se na povrchu Země nachází. Není tedy pouze štítem, který zabraňuje pronikání škodlivého záření a meteoritů, ale zejména její hustota spolu s ideální vzdáleností od Slunce zajišťuje přijatelnou teplotu, při které se může voda nacházet na Zemi jako kapalina.

Oxid uhličitý a vodu spotřebovávají rostliny, které následně uvolňují kyslík, nezbytný prvek pro život téměř všech živočichů a samozřejmě i rostlin. Samotná cirkulace atmosféry pak je dalším velmi důležitým prvkem, při kterém je teplo přenášeno od rovníku k pólům a naopak. Země je zkrátka ideálním místem pro život ve Sluneční soustavě a proto i v astrologii zaujímá velmi důležité místo - vždyť jak bychom mohli vzhlédnout ke hvězdám, pokud by Země nebylo ?

V klasické astrologii se se Zemí jaksi nepočítá a je velmi zvláštní z mnoha hledisek, že tomu tak je. V každém případě o Zemi v astrologii platí, že je symbolem Stvoření, ženy, domova, lásky a místa k životu. Země je symbolem plození a lásky ke všemu živému, neboť ze Země jsme vzešli a do Země se naše těla rovněž navrátí. Země se tak stává i symbolem konečnosti bytí, existence života a uvědomění, že vše na světě pomíjí. Matka příroda tvoří se Zemí spojitou nádobu a všichni jsme závislí na její lásce a štědrosti. I náboženský význam zde hraje významnou roli : Země je planetou požehnanou k životu, kterou si Bůh vyvolil ke stvoření všeho živého. Je tedy prazákladem všeho, i uvědoměním si Boží lásky a moudrosti; je symbolem duality, tedy dobra a hříchu, čistého i nečistého. Země se v astrologii, resp. v horoskopu nachází pokaždé v postavení opozice.