Charakteristika planety Venuše v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika planety Venuše v klasické astrologii

Planeta Venuše se rozměry naší domovské planetě podobá nejvíce, neboť je o pouhých 650 kilometrů menší. Venuše je druhým členem oběžnic Slunce a v určitých intervalech se planetě Zemi přibližuje až na 40 milionů kilometrů, tedy nejblíže ze všech planet Sluneční soustavy. Planeta Venuše je tělesem na nočním nebi nejjasnějším objektem. Nachází se vždy Slunci blízko a lze ji spatřit nejlépe za soumraku či brzy ráno před svítáním poblíž obzoru zahalenou do zářivé oblačnosti, a to podle toho, zda se nachází na za západ či na východ od Slunce. Od Slunce je Venuše vzdálená 108 milionů kilometrů a jeden oběh kolem Slunce trvá 255 dní - při svém oběhu se kolem své osy otočí za 243 dní. Někdy a při dostatečném zvětšení je možné pozorovat oblačnost, která je světlejší nad póly, což vytváří velmi zajímavý efekt. Při svém oběhu Venuše vytváří pro pozorovatele ze Země fáze, avšak na jejich pozorování je vždy potřeba alespoň dalekohledu. Pokud je zvětšení alespoň 75 násobné, lze Venuši pozorovat ve velikosti podobné tomu, jak vidíme Měsíc ze Země pouhým okem. Protože je však její povrch neustále zahalen do oblačnosti, ze Země je nemožné pozorovat její povrch. V případě, že se Venuše nachází od Země nejdále, Slunce osvětluje celý povrch této planety, avšak ze Země jej není možné pozorovat, neboť se nachází na denní obloze a zaniká v záři Slunce. S tím, jak se k Zemi Venuše přibližuje ji poté lze spatřit na večerní obloze a její zdánlivá velikost narůstá. Pokud ráno vychází před Sluncem, nazýváme ji Jitřenkou, pokud večer po Slunci zapadá, Večernicí.

Na Venuši probíhá čile spopečná činnost a oblaka skládající se z převážné části z kyseliny sírové nacházející se ve výši okolo 50km až 70 km nad povrchem planety. Atmosférický tlak drtí povrch planety přibližně 90x vyšší než je tomu na Zemi a teplota s ohledem na skleníkový efekt dosahuje přibližně 460°C. U povrchu planety vane vítr o rychlosti jen několika kilometrů za hodinu, v nejvyšších patrech oblačnosti pak několik stovek kilometrů za hodinu. Atmosféra planety Venuše se skládá 3,5% dusíku a 96,5% z oxidu uhličitého. Na Venuši dochází k jevu zvanému skleníkový efekt, kdy sluneční světlo dopadá na povrch Venuše, který zahřívá. Především pak oxid uhličitý v atmosféře pak brání, aby teplo unikalo zpět do Vesmíru a teplota na povrchu planety narůstá. Na Zemi tento jev způsobuje zahřívání zemského povrchu přibližně o 35°C, avšak na Venuši  tento jev způsobuje nárůst teploty až o 500°C. Na rozdíl od Země je tak na Venuši teplota pólů téměř shodná s ostatním povrchem planety.

Venuše je tradičním symbolem harmonie a lásky a symbolizuje vnitřní život lidské bytosti. Venuše značí vnější půvab osobnosti, která však nemusí být dostatečně vnitřně silná - právě proto může planeta Venuše rovněž reprezentovat i krásu a štěstí nejen vnitřní, ale i vzájemný vztah dvou osob, z nichž jedna je silnější. Také Venuše může reprezentovat šlechetnost, náklonnost a vnímání duchovního světa. Venuše je tradičním symbolem ženské sexuality, přitažlivosti a ženského půvabu; je tradičním opakem planety Mars jako mužského principu. Venuše je tedy planetou spojenou s tvořením, s přitahováním toho, co si člověk přeje a na co myslí, kdežto Mars je pak symbolem přesně opačným, tedy principem, který spíše bere a spřádá různé intriky. Nelze sice říci, že Venuše patří puze ženám a že Mars symbolizuje pouze muže - Venuše společně Měsícem symbolizuje to, co v muži může být jeho vnitřní svět ženský princip,  Mars pak společně se Sluncem symbolizuje mužský princip v ženské duši.

Planeta Venuše je tradičním symbolem lásky k lásce a zrození, lásky k tvoření a klidu. Venuše je nejčastěji vyobrazena jako mladá pohledná žena, která touží po vnitřním souznění člověka s vlastní duší a svébytným JÁ. Venuše se v klasické astrologii považuje za prvek, který rozlišuje to, co se nám líbí a to, co nikoliv; Venuše nám dává pocity a sleduje, jaké vyjdou v reakci z nás. Ve vztazích je planeta reprezentantem toho, co je pro vztah nejdůležitější, tedy harmonie a pochopení, avšak přináší rovněž pro svůj princip i vnitřní i vnějškové koflikty, které mohou vztahu a harmonii pochopení - podobně jako žena vyvolá konflikt s partnerem jen proto, aby se určitá situace ve vztahu vyřešila, pokud její řešení trvá až příliš dlouho a nebo se neřeší vůbec.

Venuše je rovnou tím aspektem, který přináší vše krásné a pocity z toho, co prožíváme v rámci radostných okamžiků našeho života. Umí nám naznačit, jak se budeme radovat z běžných radostí života a nazdačuje nám na vliv ženy v jakémkoliv aspektu kteréhokoliv dómu a ty nám pak naznačují jak se budeme chovat vůči změnám a mít pocity z vlastního i cizího štěstí.

Planeta Venuše | Horoskopy zdarma
Srovnání velikosti planety Země a planety Venuše | Horoskopy zdarma