Charakteristika planety Uran v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika planety Uran v klasické astrologii

Uran, velmi chladný plynný obr, je třetí největší planetou sluneční soustavy. Planeta Uran je charakteristická značně neobvyklým sklonem rotační osy, která leží téměř v rovině s oběhem planety, takže celý Uranův pohyb vypadá, jakoby se kolem Slunce kutálel. Tento sklon má rovněž za následek, že že na pólech planety se střídá den a noc přibližně po polovině oběžné doby, tedy přibližně po 42 letech. Jasnost planety Uran je na hranici viditelnosti pouhým okem, avšak byl objeven až v roce 1781 britským hudebníkem a astronomem Williamem Herschelem, původem z Německa. V atmosféře Uranu se nachází veůlké množství metanu, tkerý pohlcuje červené světlo, což má za následek, že planeta se vyznačuje modrozeleným nádechem. Nitro planety se s vysokou pravděpodobností liší od Jupitera i Saturna a skládá se zejména z vody, metanu amoniaku a hornin. Uran je obklopen 11cti úzkými prstenci a obíhá jej nejméně 21 měsíců. Za dobrých pozorovacích podmínek je Uran pozorovatelný pouhým okem, pokud známe jeho polohu. Planetu lze poměrně snadno pomocí triedru rozeznat tak, že se mezi ostatními hvězdami pohybuje. Během opozice, která trvá přibližně rok a čtyři měsíce, je na Uranu možné rozeznat podobné detaily, jako na Měsíci v rámci pětinásobného zvětšení pouhým okem.

Význam planety Uran v klasické astrologii

Uran v horoskopu představuje jedinečnost, nevypočitatelné chování, originalitu, změny, bouře citů a neklid. Oběh Uranu horoskopem trvá přibližně 84 roků, kdy v jednom znamení zvěrokruhu zůstává přibližně 7 let. Působení Uranu se projevuje nečekaně a sjíždí z čistého nebe jako blesk, a to příznivě i nepříznivě. Lidé však většinou plně vnímají pouze špatnou Uranovu stránku, kdy působí na člověka celkem negativně a nešťastně. Uran je rovněž představitelem všeho nečekaného a budoucího; reprezentuje cokoliv, co je moderní, překvapivé, cokoliv se mění, přerušuje a nebo slučuje. Člověk, který má v horoskopu svit Uranu je osobností individualistickou a veskrze originální. Člověk s Uranovým svitem v horoskopu se oproti druhým něčím vyznačuje, odlišuje se a vzpírá, zejména pokud by měl být připoután či uzavřen v jakémkoliv systému a jeho osobnost se projevuje jako výstřední, nezávislá a takové je i jeho vyjadřování.

Silné a slabé postavení Uranu v horoskopu

Pokud se Uran nachází v příznivém aspektu s Venuší a Neptunem, zrozenec se může potkat se značným nadáním v hudbě, literatuře, filosofii, vědě a okultismu. Silně postavený Uran vzhledem ke znamení, člověku dává výraznou touhu po změnách a schopnost objevovat nové směry chápání. Takoví lidé bývají objevitelé, významní vědci, astronomové, astrologové, věštci, vizionáři, ale jsou vynikající i v zábavném průmyslu nebo vývoji nových technologií. Je-li Uran poškozen kvadraturami, opozicí či opozicí s kvadraturami, tito lidé se vyznačují drsným a příkrým chováním, někdy bývají nepřiměřeně drzí a drsní. Mluva i její obsah je nevyrovnaný, zmatený a tak se i v životě chovají, když většinou odmítají vše zaběhlé, funkční, osvědčení a tradiční.