Charakteristika planety Saturn v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika planety Saturn v klasické astrologii

Saturn je planetou nejvzdálenější pro starověké astronomy a tedy i astrology. Ve skutečnosti je druhou největší planetou sluneční soustavy. Saturn je považován za planetu ( nejen ) pro pozemského pozorovatele nejkrásnější, a to pro jeho nádherný jasný prstenec, který jej obepíná. Podobně jako planeta Jupiter se vyznačuje hustou atmosférou, kerá obepíná nitro z helia a vodíku. Do současnosti navíc bylo objeveno více než třicet saturnových měsíců. Saturn lze pozorovat pouhým okem za dobré viditelnosti jako jasný bod, který svítí lehce nažloutlým světlem. Na Saturnu již malý tiedr odhalí protáhlý tvar planety způsobený přítomností prstenců, které sahají do dvojnásobné vzdálenosti, než je faktický průměr planety. Tyto prstence jsou dobře viditelné již za použití běžného ručního dalekohledu. Ze všech pěti planet pozorovaných pouým okem se Saturn pohybuje nejpomaleji. Opozice Saturnu nastává pokaždé po roce a dvou týdnech. k pozorovnání podobných detailů viditelných pouhým okem jako na Měsíci, je třeba přibližně stonásobné zvětšení. Na povrchu planety je možné pozorovat světlejší a tmavší skrvrny, které se však nenacházejí tak blízko sebe, jako to můžeme pozorovat u Jupitera. Přibližně po třiceti letech se během léta na severní polokouli planety objevují v rovníkové části bílé skvrny.

Na planetě Saturn jsou samozřejmě nejvíce zajímavé její prstence, které lze pozorovat při pohybu planety z různých stran. Jsou tvořeny  ledovými úlomky, prachem a kamením, kdy kameny nemají průměr větší než několik metrů. Zvědavost  budí také Saturnovy měsíce, kdy doposud jich je známo přes třicet; největším z nich je měsíc Titan o průměru 5150 km.

Saturn a význam Saturnu v moderní astrologii v pozitivních aspektech

Planeta Saturn v horoskopu představuje opatrné jednání, důkladnost, systematičnost, pesimismus, dědictví, bídu, onemocnění a smrt. Doba oběhu Saturnu horoskopem trvá přibližně 29 roků, kdy se v jednom znamení zvěrokruhu nachází asi 2 roky. Saturn pak symbolizuje trest a pomstu. Právě pro tyto své aspekty byl a je Saturn velmi obávanou planetou, v horoskopu se mu však téměř nelze vyhnout, a to jak vlastnostem dobrým, tak i těm negativním. Planeta Saturn tak může být velkým trestem a nebo i velkou odměnou za minulé životy a nebo za činy rodičů či prarodičů. Zrozenci pod dobrým Saturnovým svitem jsou uvážliví, asertivní, radí se a hledají příčiny jednání či situací a dokáží se moudře rozhodnout. Tito zrozenci pod dobrým vlivem Saturna se dokáží vcítit do situace, milují pořádek ve vztazích i ve věcech, jsou pragmatičtí a rádi poradí druhým, pokud se domnívají, že znají východisko ze situace. Tito lidé se rovněž vyznačují uvážlivostí a mají silně vyvinutý smysl pro zodpovědnost a organizaci; některým lidem se svým smyslem pro hnidopošství mohou zdát někdy až krutí. Tito lidé většinou dosahují svých cílů sice tvrdě a nekompromisně, nicméně čestně a bez podrazů.

Saturnův význam v astrologii v aspektech negativních

Pokud se Saturn v horoskopu začne projevovat v aspektech negativních, získáme na jeho působení zcela jiný náhled. Člověk takto Saturnem aspektovaný projevuje sklony k zlomyslnosti, melancholii a může být vůči okolí doslova chorobně nedůvěřivým. Planeta Saturn těmto lidem výrazně zabraňuje v prožívání pozitivních prožitků a radosti a zdá se, jako by Saturn byl jakousi plentou, která brání těmto lidem jeho život o veškerou radost nebo požitek, jakoby chtěl zamezit vstupu i toho posledního slunečního paprsku do jeho života. Tito lidé jsou v převážné většině nepřátelé všech ostatních, ale zejména sebe sama.  V srdci takového člověka se nenachází ani světýlko dobra, lásky a celý jeho život je zahalený v nepochopení a bloudění od nesmyslného k nepravému. Tito lidé pod negativním vlivem Saturna si odepírají cokoliv, co činí život bohatším a krásnějším a často si pro to nalézají  až neskutečné důvody; často se upínají k různým náboženským směrům, sektám či kultům a odepírání si dobrého považují za dobré utrpení.