Charakteristika planety Neptun v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika planety Neptun v klasické astrologii

Planeta Neptun, pojmenována podle římského boha moří Neptuna, je nejvzdálenější planetou ve Sluneční soustavě a jako jediná z planet Sluneční soustavy byla objevena pouze a jen na základě výpočtů gravitačních odchylek okolních těles. Díky Neptunu a jeho objevení si tak můžeme být jisti, že více planet se v naší Sluneční soustavě již nenachází, aniž bychom se kdy dostali do Vesmíru. Neptun je však planetou, která byla objevena teprve nedávno a pro klasickou astrologii Neptun nabyl významu až v pozdějších letech, resp. v posledních 100 letech. 

Význam planety Neptun v moderní astrologii

Neptun, tedy existence Neptuna, byla propočítána a potvrzena teprve v roce 1846 francouzským matematikem jména Urbain Jean Joseph Le Verrier ( 1811 - 1877 ) ač jej dalekohledem v letech 1612 - 1613 pozoroval již italský astronom Galielo Galilei (1564–1642), který však Neptuna považoval za hvězdu. Na vstup do lidského vědomí, astronomie a moderní astrologie si tedy musel Neptun 200 let počkat. Poprvé byl Neptun vědomě spatřen v rok svého objevu německým astronomem Johannem Gottfriedem Gallem ( 1812 - 1910 ) a astrologové se ihned dali do práce a nově objevené planetě začali přisuzovat na základě historických horoskopů vlastnosti, které mohly ovlivnit dění v životě lidském.

Neptun reprezentuje překročení hranic a nebo jejich rozpad

V jakémkoliv smyslu moderní astrologie přisuzuje planetě Neptun boření a nebo stavění hranic, a tak je Neptun chápán jako planeta transpersonální. Neptun, podobně jako Pluto však ovlivňuje člověčí psychiku oběma směry, a tak se tedy může stát, že hranice budou překročeny jak v dobrém, tak i ve zlém. Co se vlivu planety Neptun týká, pro člověka vyznačuje čas, prostor, sny, vidiny, jakékoliv omamné látky, vize, halucinace, nekonečno, iracionální fantazie, vše nehmatatelné a toužebné. Člověk s planetou Neptun v dómu pak jedná  především vlivem inspirace ze snů, nekonečna a touhy. Taková osobnost je velmi vnímavá k dobrému i zlému, opírá se silně o svou vlastí víru. Protože se často pohybuje v iracionálních mlhách vlastní mysli, tito lidé jsou pro své okolí velmi často tajemní a nevyzpytatelní.

Lidé s vládcem planety Neptun bývají velmi často křehké povahy, volnější mysli a nestabilní psychiky

To je však pouze úzký výřez toho, co planeta Neptun může v lidském životě podle horoskopu a přisouzených vlastností způsobovat. Neptun může totiž znázorňovat vztah člověka k bytostem, které mohou řídit náš osud. Ať již tyto bytosti, entity či jakkoliv je nazýváme pocházejí z nebe či z pekla, záleží na tom, jak se postavíme k jejich existenci a k tomu, že mají snahu nás, lidské bytosti ovlivňovat. Ať již si jejich existenci připustíme či nikoliv, v každém případě je planeta Neptun podle moderní astrologie právě vládcem těchto enegetických entit.

Citliví lidé mohou vliv planety Neptun lehce zachytit a využít Neptunovu energii

Planeta Neptun, ač mladá, získala v moderní astrologii své místo a astrologové s energií Pluta pracují, avšak silní lidé energii Pluta doslova umí využívat - zkrátka Neptun dokáže dobré udělat ještě lepším a tak, je-li potřeba cokoliv vykomunikovat, vytvořit či někoho přesvědčit, psychicky stabilní lidé mohou Neptuna využívat ve svůj prospěch. Naopak lidé, kteří bojují se sebou samými nebo s problémy v životě, mohou pod vlivem Neptuna propadnout alkoholu, drogám, nešvarům různých druhů, podvodům, lhaní a různým pletichám, které jim v konečném výsledku spíše velmi uškodí.