Charakteristika planety Merkur v klasické astrologii

Charakteristika planety Merkur v klasické astrologii | Horoskopy zdarma

Planeta Merkur patří mezi nejvíce obtížně pozorovatelné planety vzhledem k tomu, že se nachází velmi blízko Slunci, resp. je nejbližší planetou, která se ve Sluneční soustavě Slunci nachází. Merkur lze navíc pozorovat z uvedeného důvodu ze Země velmi nízko nad obzorem za večerního soumraku a nebo ranního svítání za velmi dobré viditelnosti. Merkur je malou hornatou planetou vyznačující se méně než polovičním průměrem oproti planetě Zemi a velmi se podobá našemu přirozenému souputníkovi, totiž Měsíci. Není bez zajímavosti, že se na Merkuru nenachází ani voda ani vzduch a téměř zcela pokrytý krátery po dopadech meteoritů. Merkurově povrchu tedy dominují krátery, které na něj dopadaly v době vzniku Sluneční soustavy. V průběhu dne je povrch Merkuru rozpálen intenzivním slunečním zářením, avšak v noci jeho teplota výrazně klesá velmi hluboko pod bod mrazu. Dráha oběhu Merkuru okolo Slunce je zřetelně eliptická, kdy se ke Slunci přibližuje na 46 milionů kilometrů a vzdaluje se od Slunce v největší vzdálenosti na 69,8 milionů kilometrů.

Merkur je pro lidské oko nejhůře pozorovatelný, třebaže je jasný, neboť se nachází v podstatě těsně u Slunce a je navíc zapotřebí, aby byl od Slunce úhlově nejdále. K tomu, abychom jej na obloze nalezli je zapotřebí alespoň triedr, kdy při 250 násobném zvětšení by Merkur vypadal jako Měsíc v úplňku pozorovaný okem z planety Země. Podobně jako Venuše Merkur vytváří i fáze, které mohou být viditelné malým dalekohledem a pokud využijeme velký dalekohled, lze jeho povrch pozorovat kterak je pokrytý tmavými skvrnami.

Jak jsme si řekli, na Merkuru se nenachází ani vzduch a ani voda a jeho povrch se v merkuřím poledne, kdy je planeta nejblíže Slunci rozpálí až na 450°C, ale oblasti ve stínu, což jsou zejména krátery v blízkosti pólů se nacházejí v situaci, kdy jsou neustále pod bodem mrazu a je velmi pravděpodobné, že se zde nachází voda v tuhém stavu. Na Merkuru tedy panuje velmi podivné podnebí, resp. počasí, kdy v noci teplota povrchu klesá pod 180°C. Průměr Merkuru je o pouhých 40% větší než průměr Měsíce a jediným patrným rozdílem je skutečnost, že Merkur nemá obdobu měsíčních moří, ale nacházejí se na něm srázy vysoké více než 3km táhnoucí se stovky kilometrů, které vzníkly s vysokou pravděpodobností v době chladnutí planety po jejím zrodu. V současné době se domníváme, že Merkur sestává z povrchové vrstvy a jádra planety, které pravděpodobně tvoří železo zabírající více než tři čtvrtiny průměru planety. 

V klasické astrologii je planeta Merkur symbolem pragmatismu, citu k obchodu, obchodních a politických jednání, změny a akce. Merkur probouzí a přizpůsobuje mysl, je vybíravý a dokáže si prosadit vše, co se mu zdá vyhovující pro jeho zájmy. Merkur reprezentuje otevřenost a zvídavost, avšak může se stát příliš povrchním k tomu, aby využil hlubší souvislosti věcí. Planetu Merkur tedy tradičně spojujeme s funkcemi mentálního rázu, tedy s přemýšlením, vnitřní duševní aktivitou, vnímáním a intelektuálními funkcemi.

Planeta Merkur je tradičním symbolem mechaniky, pochopení; Merkur symbolizuje rovněž klasické poznání, matematiku, pragmatičnost a pracovní nasazení, což v podstatě znamená základní princip zrodu chtěného, tedy toho co si přejeme a co akceptujeme jako dobré a proto na tom pracujeme. Merkur prezentuje vědomé činy a sny proměněné ve skutečnost prostřednictvím touhy, cíle, snahy a pragmatismu.

Merkur však umí přinést v určitých aspektech i vynikající schopnost manipulace s pravdou i s lidmi, je živlem, který podporuje jakoukoliv činnost sám nemajíce vlastního názoru. Umí být intelektuálem i manuálně zručným člověkem, podporuje píli, pořádek a snahu, štěstí a podnikavost. Rovněž ale Merkur podporuje cestování a nové zážitky, toulání se a přemýšlení o všem novém a vysněném.