Charakteristika planety Mars v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika planety Mars v klasické astrologii | Horoskopy zdarma

Planeta Mars je malým kamenným planetárním tělesem velmi podobným naší domovské planetě Zemi. Na Marsu trvá den přibližně 24 hodin a rovněž tak se velmi podobně střídají roční období. Mars je však samozřejmě v mnoha ohledech značně odlišný - málokdy se stane, že teploty vystoupí nad bod mrazu a navíc je atmosféra Marsu 100x řidší než na Zemi a téměř neobsahuje kyslík. Velmi často se Marsu rovněž přezdívá "rudá planeta", neboť minerály na povrchu Marsu obsahují značné množství oxidů železa. Ve chvíli kdy se Mars nachází nejblíže Zemi na jeho povrchu lze pozorovat některé podrobnosti; další zajímavostí je, že existují nezvratné důkazy o tom, že před dávnými lety kdy bylo klima teplejší se na povrchu Marsu nacházela voda.

Nejsnadněji se Mars pozoruje v čase kdy nastává opozice, tedy přibližně jednou za dva roky a dva měsíce, avšak vzhledem k tomu, že se pohybuje po elipse, nejblíže se proto Mars Zemi nachází vždy po 15 a nebo 17  letech. Planetu Mars je snadné pozorovat právě v době opozice, kdy jej lze shlédnout jako jasný bod barvy jasně naoranžovělé- Pohled do triedru nám však odhalí malý kotouč a potvrdí, že se rozhodně nejedná o hvězdu. Za dobrých pozorovacích podmínek jsou dalekohledem dokonce patrné bílé polární čepičky a tmavé povrchy na povrchu planety Mars. Na podrobnější pozorování planety však bychom měli mít dalekohled s průměrem cca 200mm, což nám při stonásobném zvětšení ukáže podrobnosti, jaké vidíme pouhým okem na Měsíci.

Atmosféra planety Mars se skládá především z oxidu uhličitého, avšak je velmi řídká, kdy atmosférický tlak je v porovnání se Zemí stokrát nižší a teplota vystoupí nad bod mrazu velmi zřídka. V zimním marsovském období oxid uhelnatý na povrchu zamrzá a oblast polárních čepiček se výrazně zvětšuje; v obdobím letním se naopak čepičky zmenšují a zůstává v nich pouze voda. Na Marsu se můžeme setkat s občasnými povrchovými prachovými bouřemi a zvláštností je, že pokud se Mars přiblíží Slunci a teplota spolu s rychlostí větru dosáhne maxima, načervenalý prach z povrchu může zahalit celou planetu.

Okolo planety Mars obíhají dva měsíce Phobos ( Strach ) a Deimos ( Hrůza ) nepravidelného tvaru a pravděpodobně se jedná o planetky, které byly na jeho oběžnou dráhu přitaženy gravitací planety. Je zajímavé, že Phobos obíhá planetu Mars rychleji než planeta rotuje, takže z povrchu planety Mars se zdá, jakoby vycházel na západě a zapadal na východě. Další zajímavostí na planetě Mars je skutečnost, že severní a jižní polokoule se výrazně liší, kdy na severní polokouli se nacházejí četná pohoří, zatímco na jižní marsovské polokouli nalezneme krajinu podstatně nižší a s hladkým povrchem.

V klasické astrologii je planeta Mars symbolem prosazení se a boje za práva svá či druhých. Jedná se o oblast v lidském životě, kde je nutné prosazení se a odvaha a právě proto je velmi důležitá poloha planety Mars v astrologických domech, neboť rovněž ukazuje, ve kterých oblastech je určitá osoba nejvíce silná. Planeta Mars rovněž symbolizuje touhu a energii k rozhodnosti vykonat nějaký čin, je symbolem touhy po úspěchu, houževnatosti a odhodlanosti. V rámci harmonických aspektů dává Mars lidské bytosti především energii a činorodost. V rámci kojnunkcí je Mars objevitelský; nutí člověka vytvářet a objevovat něco nového a na něčem pracovat, což se však v negativním projevu může zvrhnout až k přeceňování vlastní úlohy, k sebestřednosti a extrémním reakcím; Mars rovněž v člověku vzbuzuje touhu po bohatství, moci a agresivitě. Člověk se pak může stát domýšlivý, arogantní, nepříjemný a s nepřiměřenými reakcemi.

Mars bývá velmi často zobrazován ve formě mladého muže, velmi často ve válečnické zbroji jako milenec či vnitřní přítel bohyně Venuše. Mars samozřejmě, jako její "partner" s Venuší může spolupracovat a je připraven dosáhnout toho, co Venuše považuje za důležité, či co si Venuše v rámci astrologických konstelací přeje. Planeta Mars je symbolem připravenosti energie k činu a činu samotného; je hlavním symbolem síly se mobilizovat a spojovat se v celek mimořádné síly za využití společné energie a asertivního chování. Mars tedy pomáhá najít v sobě energetický potenciál, spojovat se, dosahovat svých cílů, ale umí vzbouřit i energii, která se může projevit negativně útokem proti nechtěnému, hádkami, nedorozuměním a demonstrací síly na místech či jiných osobách.