Charakteristika planety Jupiter v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika planety Jupiter v klasické astrologii

Planeta Jupiter je největší planetou Sluneční soustavy a váží více než dvojnásobek všech ostatních planet dohromady a ze všech planet má rovněž nejrychlejší rotaci, kdy se kolem své osy otočí přibližně za necelých deset hodin. Na Jupiterově povrchu lze pozorovat světlá pásma oblačnosti a tmavé pásy. Planeta Jupiter se skládá především z helia a vodíku a vyskytují se zde polární záře podobné, jaké lze pozorovat zde na Zemi. Ve srovnání se Zemí je Jupiter s průměrem 143 000 km 11x větší než naše domovská planeta. Pro amatérské astronomy je Jupiter jednou z planet, která je pro pozorování nejpřitažlivější, neboť je ve většině případů druhou nejjasnější planetou a je dostatečně velký na to, aby i v triedru byl viditelný jako kulatý disk. V malém dalekohledu je již patrná základní struktura jeho atmosféry a zpravidla je vidět severní a jižní rovníkový pás. Dalekohled o průměru okolo 10cm odhalí podrobnější strukturu oblačnosti, ktrá se může v časovém rozmezí 15 minut měnit. V dalekohledu si také bedlivý pozorovatel všimne, že disk planety je zploštělý - polární průměr planety je totiž v důsledku rychlé rotace planety o 9000 km kratší, než peůměr rovníkový. Nejjasnější a největší je Jupiter v období opozice, která nastává každých 13 měsíců. V tomto období na něm 40 násobné zvětšení odhalí stejné detaily jako na Měsíci.

Do dnešního dne bylo objeveno již přes 60 jupiterových měsíců. 4 největší měsíce Jupitera - Io, Europa, Ganymedes a Callisto - byly poprvé pozorovány v roce 1610 Galileo Galileim a to je důvod, proč se jim říká galileovské měsíce - jednalo se o první pozorování mimozemských měsíců a především také poskytlo argument pro obhájení heliocentrické teorie. Pojmenování těchto čtyř měsíců,však navrhl Simon Marius, který tyto měsíce Jupiteru objevil zcela nezávisle na Galileu Galileim. Dalekohledem lze dokonce sledovat, jak se jejich pozice při oběhu mění.

Vesmírný obr Jupiter dostal jméno podle největšího boha Římanů, boha Jupitera, později hlavního římského boha Dia ( Zeus ). V řecké mytologii je nejsilnější Zeus, symbol absolutní moci a všemohoucnosti, vládce nebes i vládcem bohů  Největší planetu tedy naši předkové pojmenovali podle největšího z bohů, který byl zároveň šprýmař a rád pokoušel svou manželku Héru nesčetnými milostnými avantýrami. Zeus byl patronem pohostinnosti, a to v dobrém i špatném smyslu slova - jednoduše nechal člověka i potrestané bohy "vypít pohár až do dna". Dia znázorňovali staří jako urostlého vysokého muže s vousy, žezlem a nebo svazkem blesků. Astrologický symbol pro planetu Jupiter je pak stylistickým znázorněním božského blesku.

Jupiter - při pozorování triedrem je vidět kotouček planety
Jupiter - pozorování dalekohledem
Jupiter - pozorování elektronovým dalekohledem

Zeus je rovněž také přelétavý a snaží se být nespoutaný - a že také Zeus je. Lidé ve znamení Dia, tedy Jupitera, jsou existence, které se snaží být nespoutané, liberální a optimističtí. Jupiter v astrologii symbolizuje existenci zrození, početí, vývoj a udržení života. Jupiter je symbolem schopnosti lidské bytosti ukojit hlad po emocionální, mentální a nebo fyzické potravě. 

V klasické astrologii je planeta Jupiter nosičem všeho dobrého a pozitivního

Jupiter je symbolem lásky, ale i sebelásky, všeho velkého a tak rovněž životy lidí ovlivňuje. Jupiter je symbolem růstu, a tak se i vnějškově na lidech projevuje v dobrém i špatném. Jupiter a jeho poloha může výrazně předestírat způsob jak se prezentuje a projevuje míra vyššího já lidské bytosti. Planeta Jupiter rovněž symbolizuje vztah k rodičům, dědičnost a vše minulé, co se má v budoucnu projevit. Jupiter je planetou, kterou mytologicky ovlivňuje Zeus. Jupiter je tedy moudrý, mocný a přesvědčivý. Je činorodý a tak nepříliš rád lenoší či utrácí zbytečně drahocenný čas. Jak Zeus původně byl indoevropským božstvem nebes se svými zajímavými vlastnostmi, tyto se odráží i v moci planety Jupiter. Jupiter, Zeus, ztělesňuje moc a důvěru, blahobyt a optimismus.

Negativní vlastnosti Jupitera, Dia, v klasické astrologii

Zeus byl bohem, který uměl nejen trestat, ale i odměňovat; spolu s tím však byl sám tak trochu domýšlivý, z moci arogantní, uštěpačný a dogmatický - jednoduše Jupiter nerad ustupuje ze svých názorů a je rád, když jeho slovo platí. Pokud tomu tak není, je nepříjemný, dožaduje se zadostiučinění a využívá svého vlivu nebo významnějšího postavení. U Jupitera je potřeba si dávat pozor na přetvářku, kterou umí mistrně využívat, pokud je mu ubližováno ať fakticky a nebo domněle. Jak umí být Jupiter srdečný, veselý, zábavný a zastánce práva a svobody, podobně tak umí využít všechny protiklady výše uvedeného.