Charakteristika planetky Ceres v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika planetky Ceres v klasické astrologii

Planetka Ceres je největším tělesem, které obíhá v hlavním planetkovém pásmu, kdy její hlavní průměr činí 975km. Ceres byla objevena 01.01. 1801 italským profesorem matematiky, řeholním bratrem a astronomem Giuseppem Piazzim ( 1746 - 1826 ) pocházejícím z Palerma na Sicílii, který však původně nehledal novou planetu, ale snažil se sestavit podrobný katalog hvězd. Celkem objekt Piazzi pozoroval 24 dní a průběžně každého dne zjišťoval, že se nejedná o hvězdu, jak se původně domníval - i přesto se však zmýlil ve svém původním úsudku, kdy Ceres považoval za kometu, ač si nebyl jistý do posledních propočtů :  matematik nezahálel a poté, co objekt zmizel v blízkosti Slunce, Piazzi pomocí tehdy dostupných matematických možností vypočítal, že dráha objektu není parabolická, ale kružnicová. Tímto se poprvé potvrdilo, že se nejedná ani o hvězdu, ani o kometu, ale o planetku či planetu - za tu byla Ceres považována do 19. století, čehož je důkazem grafický symbol, kterým je Ceres znázorňována. Giuseppe Piazzi tak objevil jako první na světě vůbec planetku, nikoliv planetu, kterou pojmenoval Ceres Ferdinandea na počest tehdejšího neapolského krále Ferdinanda IV. , který na Piazziho podnět ve věži královského zámku vybudoval astronomickou observatoř, jednu z absolutních technologických špiček té doby.

Planetka Ceres je v klasické astrologii, dá se říci, podtržítkem toho, jak vypadá horoskop dané osoby, resp. v jakých astrologických konjunkcích se planety nacházejí - umí tedy podtrhnout aktuální konjunkci a to jak v nepříjemném, tak i příjemném smyslu. Je tomu tak především proto, že Ceres, bohyně hojnosti a úrody, která se řadila mezi další božstva související s úrodou, v klasické astrologii vytváří "úrodu" právě v konstelacích, ve kterých se nachází. Pokud tedy konstelace příhodná není a je například spíše negativní, Ceres zajistí, že negativní bude posíleno ... Pokud je tomu naopak, tedy že je konstelace pozitivní, Ceres zajistí, že pozitivní bude pozitivnějším.