Černá magie - jaká je černá magie

 Ať se již podíváme na magii jakkoliv, výsledek uvažování pravděpodobně vždy dosáhne jednoho bodu. Tento bod bychom mohli popsat asi jako jakési morální krédo : Použije-li někdo magii k vlastnímu prospěchu a snaží-li se poškodit osudy či životy jiných ( často zcela nezúčastněné ) osob, měli bychom tuto magii nazvat černou - černou, neboť symbolizuje snahu o uchopení sil zla a následné využití těchto sil v neprospěch druhého.

 

Měli bychom si uvědomit, že negativní prožitek funguje v lidském životě jako lavina :  Pokud budeme jako lidé sbírat v průběhu růstu k dospělosti negativní zkušenosti a budeme-li je sbírat i po celý zbytek života, můžeme téměř s jistotou říct, že negativa v nás zvítězí, což se projeví zhoršujícím se psychickým i fyzickým stavem bez zjevných příčin, což povede zpětně ke zhoršení stavu - obavy, nejistota, osobní konkrétní situace apd. Nikdy nesmíme dovolit, aby negativa v životě převrátila pozitiva - neboť ta si člověk umí jako myslící bytost umět představit a dále s myšlenkou pracovat.