O historii mytologie

Argonaut Nestor Gerenia, postava z Homérovy Oddysei

Báje a mýty, tedy mytologii, a to jak severskou, řeckou, slovanskou, germánskou či egyptskou mytologii v současnosti vnímáme jako důmyslně skládaný souhrn vzájemně se proplétajících se pohádkových příběhů o hrdinech a bozích.

Taje astrologie

Od nepaměti spojuje lidstvo svou existenci na planetě Zemi s Vesmírem. Lidstvo touží poznat sebe sama v kontextu kosmického systému, lidstvo hledá souvislost mezi svým životem a existencí Vesmíru jako prazákladu všeho živého. Makrokosmos, který obklopuje naprosto vše co dnes známe pak lidé promítají do svého nitra, do mikrokosmu – tento mikrokosmos je pak obrazem této projekce právě v astrologii.

Symboly v astrologii a horoskopech

Prvky v astrologii si můžeme představit jako symboly určitých kvalit. Na základě vztahu a kvality jednotlivých symbolů horoskop popisuje osobnost člověka. Symboly jsou podle svých vlastností rozčleněny do několika kategorií. Pojďme se tedy zabývat nejdůležitějšími symboly, bez nichž by nebyl výklad horoskopu možný. Mimo zde uvedené symboly však existují samozřejmě ještě další. Kategorie symbolů, kterými se budeme zabývat jsou planety, znamení zvířetníku, domy a aspekty.

Co je horoskop a jak lze horoskop využít

Horoskop chápeme jako mapu astrologických prvků v čase a prostoru. Co je to horoskop ? Horoskop je v podstatě mapa astrologických prvků v určitém čase a určitém prostoru. Základní horoskop, který se nazýkvá radix horoskopu, nebo jen radix, představuje postavení astrologických prvků v okamžiku amístě narození. Z radixu lze s velkou jistotou určit povahové rysy člověka, jeho zdravotní stav, životní energii, jeho talent, jaký bude mít v životě úspěch, resp. předpoklady k úspěchu, jeho vztah k ostatním lidem či k partnerovi a další zajímavé věci, které člověka porvázejí po celý život.

Úvod do charakteristiky planet v astrologii dle horoskopu

Pluto - Charakteristika planet v klasické astrologii

Astrologická charakteristika planet z hlediska horoskopu. Planety v astrologické symbolice je možné si představit jako energetická silová pole, která se vyznačují různou kvalitou a silou. Astrologie vychází z předpokladu, že každá z nich má svou vlastní sílu; někteří astrologové se však domnívají, že vlastní sílu má pouze Slunce a planety tuto energii přejímají a přetvářejí podle svých vlastností a vysílají ji až po této přeměně. Pro výklad horoskopu není důležité, jak to ve skutečnosti je, neboť výsledek je stejný; podobně tak je totiž možné, že je tomu přibližně napůl, kdy vlastní energie planet jsou Sluncem ovlivňovány.

Stránky