Horoskopy a astrologie

Taje astrologie

Od nepaměti spojuje lidstvo svou existenci na planetě Zemi s Vesmírem. Lidstvo touží poznat sebe sama v kontextu kosmického systému, lidstvo hledá souvislost mezi svým životem a existencí Vesmíru jako prazákladu všeho živého. Makrokosmos, který obklopuje naprosto vše co dnes známe pak lidé promítají do svého nitra, do mikrokosmu – tento mikrokosmos je pak obrazem této projekce právě v astrologii.

Symboly v astrologii a horoskopech

Prvky v astrologii si můžeme představit jako symboly určitých kvalit. Na základě vztahu a kvality jednotlivých symbolů horoskop popisuje osobnost člověka. Symboly jsou podle svých vlastností rozčleněny do několika kategorií. Pojďme se tedy zabývat nejdůležitějšími symboly, bez nichž by nebyl výklad horoskopu možný. Mimo zde uvedené symboly však existují samozřejmě ještě další. Kategorie symbolů, kterými se budeme zabývat jsou planety, znamení zvířetníku, domy a aspekty.

Co je horoskop a jak lze horoskop využít

Horoskop chápeme jako mapu astrologických prvků v čase a prostoru. Co je to horoskop ? Horoskop je v podstatě mapa astrologických prvků v určitém čase a určitém prostoru. Základní horoskop, který se nazýkvá radix horoskopu, nebo jen radix, představuje postavení astrologických prvků v okamžiku amístě narození. Z radixu lze s velkou jistotou určit povahové rysy člověka, jeho zdravotní stav, životní energii, jeho talent, jaký bude mít v životě úspěch, resp. předpoklady k úspěchu, jeho vztah k ostatním lidem či k partnerovi a další zajímavé věci, které člověka porvázejí po celý život.

Úvod do charakteristiky planet v astrologii dle horoskopu

Pluto - Charakteristika planet v klasické astrologii

Astrologická charakteristika planet z hlediska horoskopu. Planety v astrologické symbolice je možné si představit jako energetická silová pole, která se vyznačují různou kvalitou a silou. Astrologie vychází z předpokladu, že každá z nich má svou vlastní sílu; někteří astrologové se však domnívají, že vlastní sílu má pouze Slunce a planety tuto energii přejímají a přetvářejí podle svých vlastností a vysílají ji až po této přeměně. Pro výklad horoskopu není důležité, jak to ve skutečnosti je, neboť výsledek je stejný; podobně tak je totiž možné, že je tomu přibližně napůl, kdy vlastní energie planet jsou Sluncem ovlivňovány.

Astrologie jako cesta k souznění

Vše podstatné o tom, jak by měla vypadat služba vyššímu celku bez ohledu na náboženskou konfesi či existenciální orientaci při shodě na základním principu Solidarity, vyplývá z předchozího. Máme povinnost se pokusit dosáhnout trvale udržitelného a v rámci možností příjemného, nebo alespoň dlouhodobě snesitelného statu quo v každém celku, do kterého patříme: ve vlastní existenci, rodině, společenství přátel, komunitě, vlasti. 

Ascendent a výpočet ascendentu

Ascendent a výpočet ascendentu | Horoskopy zdarma

Klasická astrologie nás učí, že po třicátém třetím roce života je podstatně důležitější, v jakém znamení máme ascendent, tedy východ Slunce, než samotné Slunce, které nám znamení přisuzuje. Přesná poloha ascendentu závisí na okamžitém místním hvězdném čase a samozřejmě i na zeměpisné poloze, což z něj činí záležitost, která vyžaduje alespoň základní znalosti astronomie a sférické trigonometrie. Ascendent je stupeň zvěrokruhu, který vychází nad obzorem v okamžiku zrození. Ascendent poukazuje na celkový charakter zrozence a jeho vrozené sklony.

Beran Horoskopy zdarma - charakteristika znamení zvěrokruhu Beran

Chrakteristika astrologického znamení zvěrokruhu Beran

Beran je znamením planety Mars a má tedy přirozeně největší sklon ze všech znamení k činorodosti, osobnímu příkladu, okamžitému zásahu a rychlé akci. Proto je prvním znamením zvěrokruhu, počátkem nového cyklu, nikoli pouze v hmotné, ale též vyšší oblasti. Když Beran vidí něco, co podle něj není správné, ihned povstane, aby to změnil a neskončí, dokud nedosáhne svého cíle. Jsou-li jeho blízcí téhož názoru jako on, rád vykoná dílo za ně, protože cítí, že jejich sympatie podporují jeho snahu.

Descendent a výpočet descendentu

Descendent a výpočet descendentu | Horoskopy zdarma

Descendent, který leží vždy v protilehlém znamení než Ascendent, nám vypovídá o tom, jaký druh lidí a vztahů přitahujeme. Descendent také představuje tu část naší osobnosti, kterou si sami neuvědomujeme nebo potlačujeme, ale máme tendenci vidět tyto vlastnosti u druhých, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Ukazuje cestu, kterou se máme ubírat. Descendent ( DESC ) jako opak ascendentu vyznačuje stupeň zvěrokuhu, kkterý zapadá na obzoru v okamžiku zrození.