Prohlášení o ochraně osobních údajů

Verze 1/2015

Platné k 01. 01 2015

1) Na www http://www.horoskopyzdarma.cz jsou zobrazovány prvky programu "Google Adsense" společnosti Google Inc. tzv., se sídlem : Privacy Matters c/o Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, Silicon Valley, USA. Pro sledování jejich efektivity a chování uživatelů sítě internet je do zdrojového kódu webové stránky implementován nástroj "Google Analytics" výše jmenované společnosti. Spolu s tím může tato webová stránka využívat i jiné analytické nástroje.

2) "Google Analytics" a "Google Adsense" využívají pro svou funkci soubory cookies, které se mohou zapisovat do Vašeho počítače. Prostřednictvím těchto souborů se však neshromažďují žádné osobní informace, které definuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Záznamy se týkají pouze standardně sledovaných údajů, jako je  IP adresa počítače, ze kterého byla stránka otevřena, datum a čas, používaný operační systém a typ internetového prohlížeče.

3) Údaje o chování uživatelů zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj "Google Analytics" uchovává IP adresy uživatelů pouze do doby určení geografické polohy návštěvníka a poté jsou tato data zneškodněna.

4) Provozovatel tímto prohlašuje, že soubory cookies nepoškozují hardware či software počítače, mobilního telefonu, mobilních elektronických zařízení nebo jiných zařízení. Cookies jsou zobrazitelné a čitelné prostřednictvím standardních textových editorů a neobsahují žádný škodlivý kód.

5) Provozovatel je zavázán, že nebude, a nedovolí ani žádné třetí straně, používat službu pro sledování či shromažďování osobních informací uživatelů sítě Internet a nebude při používání této služby osobně nebo třetí stranou spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu této www s informacemi z jakéhokoliv zdroje; rovněž tak, že neumožní ani třetím stranám spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu této www s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje.

6) Kdykoliv je uživateli sítě internet prostřednictvím konfigurace nastavení prohlížeče k dispozici možnost používání souborů cookies zakázat. Veškeré funkce této webové stránky jsou použitelné i bez souborů cookies.

hlavní strana