Úvod do charakteristiky planet v astrologii dle horoskopu

Astrologická charakteristika planet z hlediska horoskopu. Planety v astrologické symbolice je možné si představit jako energetická silová pole, která se vyznačují různou kvalitou a silou. Astrologie vychází z předpokladu, že každá z nich má svou vlastní sílu; někteří astrologové se však domnívají, že vlastní sílu má pouze Slunce a planety tuto energii přejímají a přetvářejí podle svých vlastností a vysílají ji až po této přeměně. Pro výklad horoskopu není důležité, jak to ve skutečnosti je, neboť výsledek je stejný; podobně tak je totiž možné, že je tomu přibližně napůl, kdy vlastní energie planet jsou Sluncem ovlivňovány.

Pluto - Charakteristika planet v klasické astrologii

Rozdělení planet v astrologii na planety vnitřní a na planety vnější :

Vnější planety – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a v roce 2006 zneuznané Pluto mají dobu oběhu relativně dlouhou od několika let až po desítky let a vzhledem k pomalejšímu pohybu mají tyto planety ve znameních dlouhodobé až generační účinky. Například Saturn postupuje znamení okolo tří let, Pluto například patnáct a více let. [  http://www.asu.cas.cz/~stork/cz/noviny/pluto/ - odkaz se otevře v novém okně ] Osobní význam těchto vnějších planet je šak značný v jednotlivých domech a v aspektech s jinými planetami a jinými prvky horoskopu. Protože vnitřní planety, rychle běžící, pobývají v jednotlivých znameních řádově od několika dnů, kdy typickým příkladem je potom Měsíc, až po celé týdny, například Venuše. Postavení těchto planet a jejich vliv na člověka je podstatně zřetelnější, než u vnějších planet. Jejich postavení hraje velkou důležitost v osobním životě člověka, proto se také někdy nazývají osobní planety. Pro vnější planety se také používá výraz „superplanety“.

Postup planet jednotlivými znameními v astrologii

Postupem planet jednotlivými znameními, při aspektaci jinými planetami, se jejich vlastnosti modifikují. Základní vlastnosti zůstávají zachovány, ale mohou být zeslabovány, zesilovány, mohou přijímat vlastnosti další, jinými slovy se mohou navzájem ovlivňovat právě těmi vlastnostmi, jejichž jsou nosiči. Můžeme si tedy představit tento proces tak, jako kdyby každý soubor vlastností, kterými každá planeta oplývá byl znázorněn určitou barvou. No a tyto barvy se mohou, v případě, že se k sobě planety přiblíží, navzájem po dobu přiblížení, tedy konjunkce, tyto barvy navzájem mezi sebou přelévat.  

Aspekty planet v astrologii - astrologické aspekty

Kvalitně aspektovaná planeta má v zásadě převahu příznivých aspeků, avšak posoudit , zda je planeta aspektovaná dobře nebo špatně rozhodně není snadné. Někteří astrologové pak sestavují tabulky, v nichž aspekty obodovali a součtem bodů se pak snažili zjistit, zda je planeta dobře či hůře. Proto v této souvislosti je třeba říci, že je vhodné spíše posouzení z celkového hlediska. V některých případech totiž může mít harmonický aspekt zápornou kvalitu a naopak neharmonický aspekt může vést k pozitivnějšímu výsledku. Proto ke každému horoskopu a aspektaci planet přistupujeme individuálně, a teprve za delší čas se naučíme posuzovat, zda pro daného člověka je daný aspekt dobrý či nikoliv.

Síla planet v astrologii : astrologická planetární síla

Jinou kategirií, týkající se planet, je jejich síla. Astrologové říkají, že planeta je silná, pokud má hodně energie. Se sílou planety se to má podobně, jako s příznivou a nepříznivou aspektací. Jednotný systémm, uznávaný všemi astrology, který by jednoznačně a číselným vyjádřením stanovil, jak je planeta silná ve svých účincích však neexistuje. I k posuzování síly účinků se musíme dobrat dalším studiem a především praxí. Pro naši potřebu si můžeme uvést, že planeta má větší sílu působením v hlavních domech ( I, IV, VII a X ) a ve znameních, ve kterých vládne. Podle nejnovějších názorů jsou planety obvzvláště silné těsně před hranicemi hlavních domů, tedy 1-5 stupňů před hrotem, tedy nejvyšším výběžkem I., IV., VII. A X. domu. Planeta rovněž získává na svých účincích, má-li konjunkci  s ASCendentem, MC a Sluncem. V některé astrologické literatuře se také setkáme s výrazy, že planeta je v pádu, je tedy oslabena a nebo v povýšení, čímž je posílena. Zatím lze velmi těžko odpovědět na to, zda lze tímto způsobem situace, do kterých se planeta dostává takto hodnotit.

Vlastnosti planet v astrologii - astrologické vlastnosti planet

Jako každý prvek v astrologii mají i planety své kladné a záporné vlastnosti. Kladně vystupují při příznivější aspektaci při větší síle planety, záporné pak horší akceptaci a malé síle planety. Ani toto pravidlo však není zcela přesné. Je však dobré vědět, že převaha záporných kvalit je při výkladu o postavení planet v domech a znameních značena  písmenem N jako negativní.

Pohyby planet v astrologii - astrologické planetární pohyby

Ve zvěrokruhu se planeta pohybuje buď přímým direktním pohybem, tedy od Berana přes Býka k Blíženci atd. a nebo zpětně, tedy retrográdně. Retrogradita je v tabulkách značena písmenem R. Podle tradiční astrologie má retrográdní planeta více škodlivých účinků, či její působení je více intenzivní. Zjišťuje se však, že retrogradita není tak významná, jak se soudilo.