HOROSKOP V KLASICKÉ ASTROLOGII

Horoskopem rozumíme mapu oblohy, na níž je zobrazena poloha Slunce, Luny a planet v určitém konkrétním čase, nad určitým konkrétním místem na Zemi. Jádrem astrologického pohledu na svět jsou zvláštní vlastnosti času. Astrologové věří, že čas není jen kategorie kvantitativní (měřitelná), ale i kvalitativní. Jednotlivé časové úseky lze charakterizovat jako napjaté nebo uvolněné, vždyť v závislosti na nálady člověka plyne čas různou rychlostí.

Teorie astrologie je založena na pevných základech, zkušenostech a pozorováních

Astrologie používá pro každou planetu jinou časovou míru. Kombinací časů planet vzniká nekonečně variabilní citlivý systém vztahů, umožňující interpretaci událostí, přičemž každá planeta podmiňuje jiné psychické předpoklady. Astrologie není libovolným hádáním, nemá nic společného s pověrami a fantaziemi. Teorie astrologie je založena na pevných základech, zkušenostech a pozorováních, proto ji mnozí astrologové označují za vědu. Avšak, ačkoliv v některých oblastech splňuje vědecká kritéria, v jiných vystupuje méně racionální. Každý astrolog, vycházeje z vlastní intuice, dospěje k individuálnímu výkladu, a proto je možné nazvat astrologii i zvláštním druhem umění.

Základem astrologie je pochopení, že člověk s Vesmírem, a tedy i s planetami souzní a tvoří se Stvořením jeden celek 

Podle některých filozofií lidský duch před narozením se na Zemi musí projít všemi planetárními sférami, které ji obklopují. V každé z nich dostává určité duševní schopnosti, které bude potřebovat při uskutečňování své životní úlohy. Směrem od hora dolů putuje sférou Saturna, Jupitera, Marsu, Slunce, Venuše, Merkura. Nejvzdálenější a nejpomaleji planety kladou osnovu budoucího života. Menší, rychlejší planety ji v nižších sférách dokreslují. Luna odpovídá za inkarnaci. Tam si lidský duch vybere rodičů, pocítí příbuznost s tím, co se odehrává mědi nějakou dvojicí na Zemi. Narodí se v prostředí, které nejlépe vyhovuje jeho životnímu plánu. Proces spojování duše s tělem probíhá během celého těhotenství a vrcholí narozením. V každé sféře obdržené schopnosti se na Zemi projeví jako talenty a vlohy a můžeme tedy říct, že duše je jakoby utkaná ze "třpytu hězdných vláken" - z toho, co nám daly hvězdy, tedy planetární astrologické konjunkce do vínku. Po smrti člověk přechází sférami v opačném pořadí. V každé sféře odkládá složku, kterou dostal a skládá účty z toho, jak darované síly využil.