Charakteristika Měsíce v klasické astrologii

Kategorie o horoskopech: 
Charakteristika družice Měsíc v klasické astrologii

Měsíc je jedinou přirozenou družicí Země a jeho průměrná vzdálenost je pouhých 384 000 km, což nám umožňuje již za použití triedru pozorovat na jeho povrchu krásné detaily. Na Měsíci se nenachází voda v tekutém stavu a ani vzduch a tudíž na Měsíci neexistuje podnebí a počasí, na Měsíci se nenachází život, který by zde přirozeně vznikl; na Měsíci se rovněž nenachází vulkanická aktivita, kdy jeho povrchové útvary jsou následky dopadu meteoritů. Měsíc se navíc vyznačuje zajímavou vlastností, že jeho doba oběhu kolem své osy je shodná s dobou oběhu okolo Země - nastavuje nám tedy stále stejnou, přivrácenou tvář. Měsíc se může pochlubit průměrem 3476 km, což je čtvrtina průměru Země.

Měsíční fáze

Doba, za kterou se vystřídají všechny měsíční fáze činí 29,5 dne, což je delší doba, než je čas, který Měsíc potřebuje k oběhu okolo Země, což je 27,25 dne. Tuto skutečnost zapřičiňuje oběh Země okolo Slunce.

  • Nov. Měsíc se nachází mezi Sluncem a Zemí a je k Zemi přivrácen neosvětlenou stranou.
  • První čtvrť. Po novu před úplňkem připomíná Měsíc písmeno D a říkáme že dorůstá.
  • Úplněk. Měsíc se nachází na opačné straně než Slunce a k Zemi je přivrácen osvětlenou stranou.
  • Poslední čtvrť. Po úplňku před novem připomíná Měsíc tvar písmene C a říkáme, že couvá.

Zatmění Měsíce

Stává se, že Měsíc během úplňku vstoupí do stínu Země a nastává zatmění. Od okamžiku, kdy se Měsíc poprvé dotkne stínu Země až do úplného opuštění stínu mohou uplynout více než 4 hodiny a doba, po kterou je Měsíc ponořený do úplného stínu může být více než jedna hodina. Zatmění mohou být v roce maximálně 3 a v některýchh letech naopak nemusí být žádné. Měsíční zatmění lze pozorovat z celé polokoule Země, která má právě Měsíc nad obzorem.

Měsíc je protipólem Slunce, vyjádřením všeho citového, psychična a duše

Měsíc v horoskopu a jeho usaazení v jednotlivém astrologickém znamení pak znázorňuje naše vnitřní pocity, emoce, očekávání a to, co je součástí nejniternějších archetypů a zkušeností. Měsíc zhmotňuje vyšší energie v materiálním světě, energetizuje fyzické tělo a značí způsob hledání vlastní vnitřní duševní identity, domova a bezpečí.

Měsíc dává lidem poznat v jakých směrech být vnímavý.

Měsíc je tak vždy ten, kderý odpovídá v horoskopu za změny.a očekávané události. Vždy však záleží na astrologickém domu, ve kterém se Měsíc nachází. Pokud je Měsíc v horoskopu v dobrém postavení, lze očekávat u těchto zrozenců výraznou schopnost vyjadřování citů. Je-li však Měsíc v nepříjemné pozici, pravděpodobně tohoto zrozence očekává obtížné vyjadřování svých citových potřeb a lze rovněž očekávat, že jeho vnitřní část bude rozervaná, nedůvěřivá a s nízkým sebevědomím. Podle toho, kde se Měsíc v horoskopu nachází se vždy můžeme dozvědět instinktivní chování člověka.