Charakteristika hvězdy Slunce v klasické astrologii

Charakteristika hvězdy Slunce v klasické astrologii

Hvězda Slunce je hvězdou nám nejbližší a jedná se kouli žhavých plynů, která je podprůměrně velká, průměrně jasná a s průměrnou povrchovou teplotou ve srovnání s ostatními nám známými hvězdami. Slunce je králem celé Sluneční soustavy, kdy je zdrojem tepla a světla pro všechny planety a jeho hmotnost je zdrojem gravitace, která drží Sluneční soustavu pohromadě tak, jak ji známe, tedy se všemi jedenácti, resp. desíti oběžnicemi. Energie Slunce je vytvářena ve slunečním jádru, kde jeho teplota dosahuje až 15 000 000 °C, kdy se za extrémních podmínek termnuklárních reakcí přeměňuje vodík na helium.

Slunce jako zdroj životní energie

Samotná energie, která při těchto reakcích vzniká je vyzažována směrem ven ze Slunce nejprve jako záření a poté formou konvenkce až se dostává do fotosféry, nad kterou se nachází méně hustá vrstva chromosféra, do které jsou natahovány až do řídké vnější vrstvy jasné oblaky známé jako koróny, kdy tento efekt je nazýván protuberance. Věk Slunce činí 4,6 miliard let a pohybuje se vůči blízkým hvězdám přibližnou rychlostí 19,7 km/s. Slunce také rotuje, avšak vzhledem jeho plynnému skupenství rovníkové oblasti rotují rychleji oproti polárním oblastem. Slunce se rovněž vyznačuje silným magnetickým polem, které se mění v závislosti na sluneční aktivitě a je klíčem k procesům, které na Slunci probíhají, tedy napříkad slunečních skvrn, protuberancí, výronů plazmy a dalších. Objem Slunce je přibližně 1,3 milionkrát větší než objem Země.

Charakteristika Slunce v astrologii a astrologické aspekty Slunce

Slunce z hlediska klasické astrologie přináší princip síly dne a rozmanitost, kdy je zejména chápáno jako zdroj energie života. Slunce značí naše vnitřní já, odráží druhý pól lidského bytí. Slunce je principem síly a životní energie, je odrazem našeho ega, které se v astrologii ve Slunci značí. Společně s ascendentem tvoří Slunce na svém oběhu zvěrokruhem včetně střídání ročních období a dne a noci primární základ horoskopu.

Slunce je králem Sluneční soustavy

Vzhledem k tomu, že Slunce chápeme jako krále Sluneční soustavy, tak rovněž tento princip prosazení vůle krále symbolizuje. Slunce prosazuje původ, ego, nejhlubší základ a představuje náš původ a vztah každého jednotlivce k ostatním jedincům. Slunce naši osobnost rozvíjí a stále si hledá cesty k prosazování nových cílů nekonvenčním způsobem.

Slunce je tvůrčím a zásadním aspektem lidských i vesmírných sil

Hvězda Slunce je symbolem vlastností, které je dobré v životě rozvíjet pro nalezení větší životní pohody a elánu. Slunce je naší vlastní energií, umožňuje nám zářit. Slunce představuje veškeré schopnosti pro které si přejeme žít a odlišovat se od okolí. Hvězda Slunce je symbolem vlastností, které je dobré v životě rozvíjet pro nalezení větší životní pohody a elánu. Slunce je naší vlastní energií, umožňuje nám zářit. Slunce představuje veškeré schopnosti pro které si přejeme žít a odlišovat se od okolí.

Slunce je identifikací vlastního Ega

Veškerá aktivita propojená v horoskopu s postavením Slunce přináší identifikaci vlastního ega, kterému dodává moc a sílu. Slunce v horoskopu pak rovněž mnoho naznačuje o tom, jaký člověk chová vztah k vlastnímu mužskému rodiči a jakým způsobem umíme ovládat svou vůli, kterou cvičíme, abychom byli lepšími a posouvali se dále.