O historii mytologie

Argonaut Nestor Gerenia, postava z Homérovy Oddysei

Báje a mýty, tedy mytologii, a to jak severskou, řeckou, slovanskou, germánskou či egyptskou mytologii v současnosti vnímáme jako důmyslně skládaný souhrn vzájemně se proplétajících se pohádkových příběhů o hrdinech a bozích.

Taje astrologie

Od nepaměti spojuje lidstvo svou existenci na planetě Zemi s Vesmírem. Lidstvo touží poznat sebe sama v kontextu kosmického systému, lidstvo hledá souvislost mezi svým životem a existencí Vesmíru jako prazákladu všeho živého. Makrokosmos, který obklopuje naprosto vše co dnes známe pak lidé promítají do svého nitra, do mikrokosmu – tento mikrokosmos je pak obrazem této projekce právě v astrologii.

Symboly v astrologii a horoskopech

Prvky v astrologii si můžeme představit jako symboly určitých kvalit. Na základě vztahu a kvality jednotlivých symbolů horoskop popisuje osobnost člověka. Symboly jsou podle svých vlastností rozčleněny do několika kategorií. Pojďme se tedy zabývat nejdůležitějšími symboly, bez nichž by nebyl výklad horoskopu možný. Mimo zde uvedené symboly však existují samozřejmě ještě další. Kategorie symbolů, kterými se budeme zabývat jsou planety, znamení zvířetníku, domy a aspekty.

Stránky